Mestská knižnica v Bratislave - Máj 2012

30.duben 2012

treda   2. 5. o 11:30
Komorné matiné
Koncert poslucháčov Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK
Galéria Artotéka, Kapucínska 1pondelok  14. 5.  o 14:15
Čítanie pre najmenších
Číta: Boris Farkaš
S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3pondelok  14. 5. o 17:00
Otvorenie sezóny v Letnej čitárni U červeného raka
Katarína Kucbelová
Hudobný hosť: Miloš Železňák
Moderuje: Zuzana Belková
Cyklus: Čítajme slovenskú literatúru
(v rámci International Festival of Poetry Word
in the World)
S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26streda   16. 5. o 14:00
Zem a história života
Cyklus prednášok pre žiakov
Prednáša: Dušan Valent
Organizované podujatie
Spoluorganizuje: invivomagazin.sk
Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3

 


streda   16. 5. o 16:30
Michal Bosákprvý americký bankár
Prednáška
Organizuje: Združenie spolkov dolnozemských Slovákov
na Slovensku
Galéria Artotéka, Kapucínska 1

 


štvrtok  17. 5. o 14:10
Čítame s Osmijankom - čitateľská súťaž
Organizované podujatie pre žiakov
Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3

utorok 22. 5. o 17:00
Ján Buzássy a Peter Krištúfek
Moderuje: Dado Nagy
Cyklus: Čítajme slovenskú literatúru
S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

 


pondelok 21. 5. o 10:00
Čítanie pre najmenších
Číta: Oľga Belešová
S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3

 


streda 23. 5. o 14:00
Čítanie pre najmenších
Hosť: Petra Nagyová-Džerengová s knihou
Klára a mátohy
S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3utorok 29. 5. o 17:00
Silvester Lavrík - Zu a iné súvislosti
Moderuje: Zuzana Belková
Cyklus: Čítajme slovenskú literatúru
S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

 


streda   30. 5. o 14:00
Zem a história života
Cyklus prednášok pre žiakov
Prednáša: Dušan Valent
Organizované podujatie
Spoluorganizuje: invivomagazin.sk
Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3

 


streda 28. 3. o 13:30 a 16:30
Kino pre nevidiacich a slabozrakých: Majster kat
(réžia: Paľo Bielik, audiokomentár: Karol Trnka)
S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
Vstup len pre nevidiacich a slabozrakých
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16

 


štvrtok  31. 5. o 14:10
Čítame s Osmijankom - čitateľská súťaž
Organizované podujatie pre žiakov
Kapucínska 3, Úsek literatúry pre deti a mládež

Výstavy:

 


2. 5. – 15. 6. 2012
Klasici v komikse
Výstava prác 2. ročníka celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže
Spoluorganizuje: Mestská knižnica mesta Piešťany a Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany
Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3

 


3. 5. o 17:00 vernisáž
(trvanie výstavy do 29. 6. 2012)
Dominika Horáková - Urban Species
Kurátor: Bohunka Koklesová
Spoluorganizuje: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Galéria Artotéka, Kapucínska 1

 


od 5. 3. 20121
Bratislava v rozprávke
Stála výstava súťažných prác žiakov bratislavských ZŠ (Bratislava, moje mesto)
Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3

 


1. 3. – 30. 11. 2012
Najstaršie knihy knižnice
Prvé darované knihy do fondu knižnice z 18., 19. a začiatku 20. storočia
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5

Pocta pet lahvi
Stála výstava Veroniky Richterovej a Milana Cihlářa
Podbránie, Klariská 16

Bratislavské kostoly
Stála výstava reprodukcií starých grafických listov zo zbierky Galérie mesta Bratislavy
Hudobné a internetové štúdio
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1

Zmena programu vyhradená
www.mestskakniznica.sk

 

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist