Městká knihovna v Praze - prosincový program

1.prosinec 2011

Film

FILMOVÝ KLUB MKP
Projekce se uskuteční vždy v úterý od 16 a 19 hod. ve velkém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1.
6.12. Happy happy (Norsko 2010, Anne Sewitsky, 88 min)

Film o partnerských vztazích, běžné manželské krizi a jejím netradičním řešení, natočila norská režisérka Anne Sewitsky, která za snímek získala ocenění na festivalu v Sundance 2011.

Vstupné 70

13.12. Perfect days (ČR 2011, Alice Nellis, 108 min)

„Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, čím chci být, až vyrostu.“ Existenciální otázku hlavní hrdinky přetavila režisérka Alice Nellisoriginální komedii, jejíž hlavní hrdinka nestihla dospět.

Vstupné 80

 

Cena legitimace FK: 60,- ,
legitimace platí do 31. 12. 2011.

 

 

Hudba
VÁNOČNÍ KONCERT
15.12. 16:00, Ústřední knihovna, Velký sál (Mariánské nám. 1, Praha 1)
ÚSTŘEDNÍ HUDBA AČR uvádí ve spolupráci s MKP cyklus odpoledních koncertů. Orchestr Armády s úctyhodnou tradicí i vysokou současnou úrovní uvádí světově proslulá klasická díla. Při své koncertní činnosti Ústřední hudba AČR úzce spolupracuje s významnými osobnostmi hudebního života, s předními sólisty Národního divadla, Státní opery Praha a České filharmonie.
Vstup zdarma, místenky k vyzvednutí 1 hod. před začátkem koncertu před sálem MKP


 

Přednášky a setkání

ÚVOD DO SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
1.12., 18:00,
Ústřední knihovna, Velký sál (Mariánské nám. 1, Praha 1)

Vánoční svátky v pohledu religionistiky, teologie a historie. Od římských slavností slunovratu ke křesťanským Vánocům. Co křesťané slaví o Vánocích? Nejen Ježíšovo narození, nýbrž "tajemství Vtělení". Vánoční liturgie, spiritualita (zejména františkánská a karmelitánská - a její odraz v českém baroku) a zvyky.
Přednáší Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D.
Vstupné 40 Kč


SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE 3. VĚKU

Ve spolupráci s Klubem aktivního stáří uvádíme další setkání se známými osobnostmi. Cyklus Jablko nepadlo daleko od stromu.
5. 12. Herec Jiří Štěpnička, syn herečky Jiřiny Štěpničkové
Program uvádí: ing. Danuše Steinová

Vstupné 50 Kč

 

ZANIKLÉ VYSPĚLÉ CIVILIZACE U NÁS

Přednášky se konají vždy ve středu od 19 hod. v malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1.  
7. 12. Pyramidy a kyklopské stavby v ČR
Nedávné průzkumy Dr. Hany Blochové a Ing. J. Růžičky odhalily rozsáhlé ruiny zaniklých staveb vyspělých civilizací u nás, jež byly zcela zničeny při opakujících se celosvětových katastrofách. Na celém území ČR byly objeveny pozůstatky pyramidálních měst, podzemní vícepatrové systémy chodeb s dálkovými podzemními tunely, zbytky monumentálních kamenných citadel a dalších pozoruhodných staveb z kyklopského zdiva aj. Na přednášce budou představeny nejstarší zaniklé civilizace, jež zanechaly hmotný otisk na území Moravy a Čech, hlavní pozornost bude věnována nálezům pyramid v Podyjí a dalším nadzemním monumentálním stavbám u nás.
14. 12. Podzemní labyrinty a tunely na našem území
Během průzkumu ruin, zanechaných na našem území vyspělými civilizacemi, byly detekovány a zmapovány i rozsáhlé podzemní komplexy, a to pod pyramidami kruhové labyrinty, dále rondely a kruhové podzemní technické stavby s vybavením, dálkové tunely a systémy chodeb s nadzemními stavbami, jež se blíží svým charakterem architektuře zaniklé Atlantidy, kterou známe částečně z popisů Platóna. Na přednášce budou představeny nejnovější nálezy na území severní a střední Moravy, Šumavy, Jizerských hor aj.
www.pyramidycr.cz
Přednáší RNDr. Mgr. Hana Blochová - mluvené slovo, hudba.
Vstupné 35 Kč

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist