Masarykova univerzita otevírá dveře seniorům

2.květen 2014

Seniorské vzdělávání své pevné místo na řadě veřejných vysokých škol. V současné době studuje na univerzitách třetího věku (dále jen U3V) přibližně 2 % seniorské populace České republiky (cca 40 000 osob). Přijďte i Vy rozšířit jejich řady!Vzděláváníseniorském věkunapomáhá k udržení kvality života přívětivým a důstojným způsobem.Základním úkolem U3V je zprostředkovat seniorům nové poznatky, vědomosti, dovednosti, obory a technologiePosláním kurzů U3V je též stimulaceaktivitě.

Pilířem Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě je Všeobecně zaměřený kurz, který trvá osm semestrů a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Na obsahu přednášek se podílí všech 9 fakult MUDále pořádáme ve spoluprácinašimi partnery tři jednoleté kurzy nazvané Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu, Kulturní dědictví a památková péče na jižní Moravě (ve spolupráciNárodním památkovým ústavem),G. J. Mendel: Člověk, opat a vědec (ve spolupráci s Mendelovým muzeem). Pro účastníky U3V jsou nad tento rámec pořádány tematické krátkodobé kurzy zaměřené na informační technologie, cizí jazyky, pohybově-relaxační aktivity, otázky a problémyoblasti humanitních
i přírodních věd.V programu nechybí ani jednodenní exkurze vztahující se k obsahu přednášek či tematických kurzů.

Vzdělávání na U3V na Masarykově univerzitě formu přednášek, cvičení, seminářů a exkurzí, účastníci mohou využívat studovny a knihovny. Přednášky trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jednou za čtrnáct dnů (od října do května). Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a úplné středoškolské vzdělánímaturitou. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro akademický rok 2014/2015 stanoveno na 800 . Absolvent U3V obdrží osvědčení na slavnostní promoci.

Přihlášky budeme přijímat osobně (Komenského nám. 2, Brno) nebo elektronicky od 5. května 2014. Další podrobnosti o Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity včetně fotografií a videoukázek našich aktivit najdete na www.u3v.muni.cz.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist