Malá neziskovka ze Středočeského kraje na audienci u maltského prezidenta

11.prosinec 2013

Na začátku prosince vyjela tříčlenná delegace občanského sdružení M’am‘aloca na Maltu. Zavedl nás tam komunitární projekt EU Grundtvig (v rámci Programu celoživotního učení) s tématem hledání cestaktivizaci starších lidí, tj. 50+. Vrcholem cesty bylo setkání s prezidentem Georgem Abelou. Sympatický politik hýřil při vzájemném představování úsměvy a ocenil, že se i mladší lidé snaží posilovat společenské ukotvení těch starších a tím   mezigenerační solidaritu. Kromě návštěvy prezidentského paláce pro nás byla velmi obohacující  setkání se starostou města Mdina a zejménaprimátorem metropole Vallety Alexieiem Dinglim. Aktuálně nejmladší šéf radnice evropské metropole se s námi podělil o své pohledy na politiku v oblasti života seniorů, která patří mezi jeho stěžejní témata. Malta obecně musí řešit a připravovat se na řadu projevů stárnutí populace, které je tam jednonejrychlejšíchEvropě. Ostrovní země propracovaný systém péče o starší občany a jejich společenské integrace. Předním hráčem oblasti a poskytovatelem sociálních služeb je organizace Care Malta Group, která je zároveň lídrem a průvodcem mezi šesti partnery tohoto projektu. Oficiální program na Maltě jsme absolvovali spolu se zbývajícími partneryVelké Británie, Itálie, Slovinska a Turecka. Kromě prezidenta a starostů jsme si prohlédli místní domovy pro seniory, provozované právě společností Care Malta Group.

A především jsme ve společně tráveném čase diskutovali o rozvíjení projektu, jehož hlavním cílem je výměna zkušenostíaktivizací seniorů. Každýpartnerů se zaměřuje na trochu jinou oblast. Např. v případě M’am’alocy je to počítačová gramotnost, v případě Italů sepisování a digitalizace vzpomínek pamětníků. Dohodli jsme se proto, že se do příštího setkání na jařeTurecku každýnás pokusí najít zhruba ve svém oboru deset seniorů, kteří se projevují spíše pasivně. Zásadní výzvou bude jejich oslovení a ochota se zapojit do práce (možnosti oslovení jsou např. skrze občanské organizace nebo přes vnoučata). Následovat by měly konzultace psychologického a motivačního rázu, které mají dané lidi přesvědčit o účelnosti projektu. Cílem je najítkaždém člověku nějaký potenciál, ten rozvíjet a tím ho (znovu)začlenit do společnosti. Tak, aby se cítil/a prospěšný a zároveň byl/a naplňován/a konkrétní činností. Tou může být výroba (třeba vaření ve školní jídelně), vzdělávání (např. kurzy PC) nebo umělecká činnost. Se všemi rozmanitými partneryněkolik zemí totiž sdílíme jednu zásadu: každýsobě potenciálněčemu a nikdy není pozdě!

 

Mgr. Jan Prokeš, PR manažer
M´am´aloca, o.s.
Havelská 3, Štolmíř, 282 01 Český Brod

Tel. 604 309 124, www.mamaloca.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist