Květen je v knihovně plný vzdělávání a praktických seminářů

13.květen 2014

Databáze Academic Search Complete je celosvětově nejhodnotnější a nejucelenější odborná multidisciplinární databáze plných textů, obsahující více než 8 500 plnotextových periodik, včetně více než 7 300 recenzovaných časopisů. Kromě plných textů obsahuje indexování
a abstrakty více než 12 500 časopisů a celkem více než 13 200 publikací, včetně monografií, zpráv a sborníků z konferencí.

Nabízí možnost studia zahraničních odborných časopisů a dalších dokumentů nejen
v knihovně, ale i formou vzdáleného přístupu. Texty v angličtině a dalších jazycích.

Zdroj informací nejen pro studenty, kteří zpracovávají kvalifikační práce, ale i pro ty, kteří zpracovávají seminární a ročníkové práce, studují cizí jazyky a mají zájem o kvalitní informace
z řady oborů.

Seznámení s databází, s jejím obsahem a se způsoby a možnostmi vyhledávání. Vyhledávání
v databázi je přívětivé, snadné a rychlé.

Přístup k databázi EBSCO - Academic Search Complete je realizovaný z projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) spolufinancovaný z OP VaVpI.
V rámci projektu SCI - INFO je databáze přístupná ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, příspěvkové organizaci, v letech 2013 – 2019.

 

 

Seminář: Zdroje informací

Ve čtvrtek 29. května od 17.00 do 18.30 hod. se uskuteční seminář, který pomůže studentům se zpracováním seminární, bakalářské nebo diplomové práce.

Účastníci se seznámí s online katalogy knihoven, se soubornými katalogy v ČR, s databázemi vytvářenými v Národní knihovně ČR,  s Jednotnou informační bránou a s oborovými bránami,
s webovými rozcestníky, se způsoby rešeršní  činnosti, s efektivní formulací dotazu při vyhledávání informací a s informačními zdroji přístupnými ve Středočeské vědecké knihovně
v Kladně.

Seminář je zdarma.

Na semináře je možné se hlásit přes www.svkkl.cz, osobně nebo telefonicky na 312 813 122.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist