IT vybavení tvoří tři čtvrtiny odebraného elektroodpadu, Češi nerecyklují baterie a mobilní telefony

1.březen 2015

Podle aktuálních statistik skupiny REMA, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a baterií, firmyloňském roce nejvíce třídili IT zařízení a telekomunikační technologie, zejména pak počítače, tiskárny či kopírky. Zatímco IT zařízení tvořilo více jak tři třetiny odebraného elektroodpadu, sběr drobného elektra se v Česku stále podceňuje. Napříkladcelkového množství vyřazených přístrojů lidéprůměru odevzdají jen asi 5 % mobilních telefonů.

 

Mezi vysloužilými elektrozařízeními, které zpětně odebrala skupina REMA, vloni u firem převažovaly kromě IT zařízení a počítačových sestav, nářadí a nástroje, jako jsou vrtačky nebo pily. Další velkou skupinu odebraného elektrozařízenídomácností tvořily velké domácí spotřebiče, zejména ledničky, pračky a sporáky. Kromě toho se české domácnostiloňském roce zbavovaly i spotřebičů menších rozměrů, jako například kávovarů, mikrovlnek a varných konvic. Zatímco nejvíce elektroodpadu bylo odebráno v Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji, nejméně naopakPlzeňském a Karlovarském kraji.

 

nejméně odevzdávaným malým elektrospotřebičům patří podle statistik skupiny REMA mimo jiné mobilní telefony, kterých Češi z celkového množství vyřazených přístrojů odevzdajíprůměru pouze asi 5 %.Drtivá většina mobilních přístrojů končí domašuplíku. „Až 80 % komponent mobilního telefonu lze zrecyklovat a opětovně využít. Recyklace představuje mnohem snazší, méně nákladnou a ekologičtější cestuzískávání surovin, než je jejich těžba,“ uvedl David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a baterií. „Nezájem lidí o zpětný odběr malých spotřebičů a mobilních telefonůdůsledku znamená obrovské množství nevyužitých materiálů, které by se mohly získat jejich recyklací,“ dodal Vandrovectím, že kromě mobilních telefonů se velmi málo sbírají jak samotné baterie, tak vestavěné baterie.

 

Přestože se během posledních tří let v rámci České republiky počet sběrných míst každoročně navyšuje o 10 až 15 %, informovanost lidítuzemsku je podle odborníků stále nedostatečná. „Z pohledu nové legislativy, která ukládá povinnost zpětného odběru přenosných použitých baterií a elektrozařízení roce 2016 o zhruba 15 % vyšší než doposud, je důležité apelovat na osvětu a informovanost koncových uživatelů baterií a elektrozařízení,“ řekl David Vandrovec.„Lidé by měli pochopit, že vysloužilá elektrozařízení a baterie je možné odkládat pouze a jen na místa zpětného odběru nebo přímo zpracovateli elektrozařízení, kde je zajištěna požadovaná úroveň recyklace a ekologického nakládání. Jinou variantu navíc ani legislativa neumožňuje,“ dodal Vandrovec.

Zpětný odběr elektrozařízení a baterií prostřednictvím REMA a jejich následné ekologické zpracováníČesku využívá již více než 11 000 subjektů. Ačkoliv se firmy dlouhodobě snaží, stále existuje spousta subjektů, které nevyužívají plně služeb zpětného odběru a platí za likvidaci.„V případě škol, které jsou zapojeny do programu Zelená škola, je patrný rostoucí trend. Edukace posledních let tedysebou pomalu přináší dobré výsledky,“ objasnil Vandrovec.„Vzhledemtomu, že se nacházíme v době úspor, obce navíc intenzivněji hledají možnosti, jak doplnit portfolio odpadového hospodářství, případně jej zpříjemnit. Díky službě Buď líný mohou uspořit penízeobecních rozpočtů za likvidaci a přitom občanům jsou odvezeny vysloužilé elektropřístroje včetně baterií přímodomácností zdarma. Poplatek občana za komunální odpady totiž kryjíprůměru do 80 % náklady skutečně vzniklé za likvidaciobci,“ uzavřel Vandrovec.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist