Genderově nevyrovnané pracovní týmy firmám škodí. Díky ženám lze zvýšit obrat i návratnost investic

1.prosinec 2016

Přes veškeré snahy o rovnoprávnost žen a mužů se stále setkávámerůznými nerovnostmioblasti zaměstnání. To je například viditelnéoboru působení zaměstnanců, kdy je v technických oborech zaměstnaných stále výrazně méně žen než mužů. Podle Českého statistického úřadu je Česká republika s podílem 7 % žen zaměstnaných v IT oborech dokonce druhá „nejhorší“Evropě. Proč tomu tak je a proč by zaměstnavatelé měli chtít situaci změnit, popíšemenásledujícím článku.

Genderová různorodost je pro podnikání ekonomicky přínosná

Dnešní svět businessu je globální, generačně rozsáhlé a velmi soutěživé pole. Soutěžit mezi sebou by však neměli jen muži. Podle průzkumu společnosti McKinsey&Company mají firmy, které jsou genderově různorodé, o 15 % větší šanci, že se jejich obrat zvýší. To platí ještě více pro firmy, které dbají na rasovou a etnickou diverzitu, u nichž se šance zvyšuje o celých 35 %. Problém je rovněžvedoucími pozicemi, kde je přítomnost žen celosvětově stále nízká, zejménaoblasti leadershipu. Přitom podle výzkumu společnosti Google technologické firmy vedené ženami dosahují o 35 % vyšší návratnost investic.

Bez typicky „ženských“ vlastností se neobejdou ani technici

Vnímavost, empatie a vysoká úroveň emoční inteligence – to jsou nepochybně důležité vlastnosti pro vedení týmů a růst businessu. Zaměstnavatelé by si proto měli být vědomi kvalit, kterými mohou ženy jejich podnikání obohatit. Díky komunikativnosti, pečlivosti a schopnosti vnímat kolegy i podřízené jsou ženy často oblíbeným článkempracovním kolektivu. Za posledních pět let se podíl zaměstnaných žen u nás zvýšil o 2 %. Typicky ženských vlastností využíváme napříkladoblasti zahraničního obchodu a marketingu,“ uvedla Lada Serreli, personální ředitelka společnosti ZKL, která je jednímnejvětších exportérůoblasti strojírenstvítuzemsku.

Ženy mají čím dál větší snahu se vzdělávat i v neobvyklých oborech

Stereotypy ve výchově o tom, že dívkám patří panenky a klukům autíčka a vláčkydávno nejsou tak silné jakominulosti. I mladé dívky se dnes intenzivně zapojují do vzdělávánítechnických oborech, a přestože na technicky zaměřených školách stále tvoří menšinu, existují i jiné iniciativy, které je ve studiu neobvyklých oborů podporují. Mezinárodní organizacenázvem Geek Girls Carrots pořádá speciální školení pro ženy, které se chtějí uplatnittechnologických oborech, o IT vzdělání u mladých žen se ve Spojených státech stará například sdružení Girls Who Code. Za poslední tři roky se podobná iniciativa objevila takéČeskupodobě hnutí Czechitas.

Kvalifikovaných sil je v technických oborech stále málo

Poslední data analytiků vypovídají o tom, že nezaměstnanostČeské republice klesla na 5 procent. Přestože najít zaměstnání by v současné době nemělo být složité, některé firmy se naopak potýkajíproblémem najít kvalifikované pracovníky. Nejhorší je situace právětechnických oborech. Podpora vzdělávání žen v typicky mužských oborech je v zájmu společností působícíchprůmyslu i informačních technologiích. Budoucností je nová generace, která dnes nastupuje na střední i vysoké školy,dodala Lada Serreli ze společnosti ZKL.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist