Firmám chybí schopní šéfové. Poptávka v oblasti bankovnictví meziročně stoupla o 58 %

17.únor 2017

Tuzemské firmy mají stále větší problémy při obsazování vedoucích pozic. Podle údajů společnosti Profesia převyšuje nabídka pozic vyššího i středního managementu počet podaných životopisů o 37 %. Největší problémyhledáním kvalifikovaných zaměstnanců mají společnostioblasti bankovnictví, financí, výroby a dopravy. Řešením může být rozvoj interních talentů nebo dodatečné vzdělávání manažerů.

Problém nedostatku pracovníků se dle údajů společnosti Profesia týká jak vrcholových pozic, tak oblasti středního managementu. V případě nabídek zaměstnání ve vyšším managementu zaznamenal profesní portálloňském roce téměř tisícovku inzerátů, počet podaných životopisůtéto oblasti však nedosáhl ani osmi set kusů. Ještě větší problémy pak zaměstnavatelé řešíoblasti středního managementu. Zde počet životopisů odpovídá pouze zhruba 60 % nabídek práce.

Odborníci se však shodují na tom, že problém není nedostatek uchazečů o místo, ale jejich nedostatečná kvalifikace pro vedoucí pozici. „I na manažerské pozice se nám zpravidla hlásí stovky uchazečů. Kombinaci schopností vést, umět svůj obor, mysletčíslech, rychle se učit a měnit ovšem mnoho kandidátů i na vysoké pozice nemá. I z tohoto důvodu vyberemepřihlášených uchazečů přibližně jenom 2 % těch nejlepších,“ řekla Iveta Volfová, HR ředitelkaze společnosti Alza.cz. Zásadní problém pak experti na vzdělávání manažerů vidínedostatku znalostí potřebnýchřízení týmu. „Vrcholový manažer musí být nejen profesionálem ve svém oboru, ale také odborníkem na mezilidské vztahy a vedení lidí. Zatímco odborné znalosti získali uchazeči o zaměstnání na vysokých školách, dovednosti nutné pro vedení týmu jim často chybí,“ shrnul Martin Novák, ředitel BIBS – vysoké školy.

Největší problémynedostatkem zaměstnanců řeší dle společnosti Profesia zaměstnavateléoblasti výroby. Počet nabídek zaměstnáníloňském roce zde byl dokonce čtyřikrát vyšší než počet podaných životopisů. Problematická je též situacelogistice a dopravě nebooblasti obchodu. Zde Profesiauplynulém roce registrovala o 20 tisíc nabídek více než životopisů. Největší meziroční nárůst poptávky poté analytici portálu zaznamenalioblasti bankovnictví. V roce 2016 se počet nabídek zaměstnánítomto oboru zvýšil o 58 %. Více než třetinový meziroční nárůst experti společnosti registrují u pozicoblasti financí, ekonomiky a účetnictví.

Cestou, jak efektivně skloubit odborné znalostidovednostmi, které manažer potřebuje při prácipodřízenými, je dle odborníků především vzdělávání. Některé firmy vsázejí kvůli nedostatku kvalitních externích uchazečů na interní vzdělávání. K dispozici jsou rovněž dálkové studijní programy, které vzdělávají manažery napříkladoblasti strategického řízení. „Studium MBA nebo MSc může pomoci nezkušeným vedoucím pracovníkům, ale i jedincům, kteří se v oboru pohybují již dlouhopotřebují se dovzdělataktuálních trendech,“ vysvětlil Martin Novák. Vzdělávání se podle něj přitom netýká pouze zaměstnanců soukromých firem. „Také státní zaměstnanci musejí mít potřebné znalosti a dovednosti pro vedení týmu. Po loňských změnách zákona o veřejných zakázkách tak například roste zájem o Institut veřejného investování, jenž je určen pro řídící pracovníkyveřejné správy,“ dodal Novák.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist