Důchod pobírá v ČR přes 2 855 000 důchodců, na způsobu jeho výplaty se nic nemění

20.listopad 2012

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidovala k 30. 9. 2012 v České republice celkem 2 855 623 důchodců pobírajících starobní, invalidní a pozůstalostní důchod. Těm vyplácela celkem 3 482 546 důchodů. Kromě toho vyplácela ČSSZ 75 562 důchodů do zahraničí (do 78 zemí světa).

K 30. 9. 2012 vyplatila ČSSZ klientům v České republice 2 337 480 starobních důchodů, 440 421 invalidních důchodů (jedná se o invalidní důchody pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně) a 704 645 důchodů pozůstalostních (tj. vdovských, vdoveckých a sirotčích).

Způsob výplaty důchodů se nemění. Občan si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o důchod s tím, že kdykoliv později možnost požádat ČSSZ o změnu způsobu výplaty. Podle zákona o důchodovém pojištění vyplácí ČSSZ důchody buď v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu trvalého nebo přechodného bydliště, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů i do ústavů sociální péče s celoročním pobytem. Prostřednictvím tzv. sKarty se důchody nevyplácí ani vyplácet nebudou. Ministerstvo práce a sociálních věcí koncem října informovalo, že na žádné zákonné úpravě, jak by mohly být penze prostřednictvím tzv. sKarty vypláceny, se nepracuje, ani není v plánu její předložení.

Průměrná výše starobního důchodu činila ke konci září 2012 celkem 10 765 , z toho u mužů 11 935 a u žen 9 771 (jedná se o sólo vyplácené starobní důchody . předčasných bez souběhů s pozůstalostním). Průměrný věk penzistů pobírajících starobní důchod byl k 30. 9. 2012 68 let - muži 70 a ženy 67 let.

Nově přiznaných důchodů, jejichž trvalá výplata byla zahájena od ledna do září 2012, bylo celkem 125 382, z toho bylo 63 126 důchodů starobních, 25 681 invalidních a 36 575 pozůstalostních.

 

Pramen: tisková zpráva ČSSZ

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist