DĚTSKÝ DEN S VÍLOU IZERÍNOU NA JIZERCE

26.září 2013

5. října 2013 Jizerka, Sklárna 10.00 – 16.00 hodin

www.vilaizerina.cz, www.jizerky.cz

Každé hory mají svého ochránce. Tak nám to nedalo a začali jsme pátrat po tom, koho uctívaliJizerských horách naši předkové. Jedna pohádková bytost tu je od velmi dávných časů. Je to víla Izerína.

Jmenuje se podle řeky Jizery, která v Jizerských horách pramení a jejíž původní keltský název „Isar“ – „Iser“ vysvětluje, jak ke jménu víla přišla. Pověst o křehké víle byla napsána již mnoha spisovateli a převyprávěna mnoha pamětníky i poutníky, kteří ji i na vlastní oči spatřili.

Chcete-li ji potkat i vy, musíte se vydat do Jizerských hor. Určitě ji na první pohled poznáte. Ukazuje se však pouze těm, kteří se chovají k našim horám a přírodě laskavě a uctivě.

Víla je bytost, která má spousty práce s ochranou našich hor, s napomínáním neslušných návštěvníků a s dáváním pozor na všechno a na všechny tak, aby bylo vše v souladu s řádem „Matky přírody“.

Rozhodli jsme se, že období rovnodennosti a začínajícího podzimu je tím nejlepším časem, kdy můžeme víle za její celoroční práci a ochranu malou slavností poděkovat, ještě dříve, než usne zimním spánkem zachumlaná pod bílou peřinou.

Takto vznikl dětský den pořádaný ve staré Sklárně na Jizerce, v nejkrásnější a nejvýše položené osadě Jizerských hor, pod horou Bukovec, kde sídlí naše ochránkyně.

Letos se návštěvníci mohou těšit již na třetí ročník Dětského dne na Jizerce

(5. října 2013 od 10.00 do 16.00 h), kde proběhne velmi pestrý program ve spolupráci mnoha dobrovolníků a regionálních výrobců.Letos také převzala záštitu nad Dětským dnem členka rady Libereckého kraje, paní Ivana Hujerová.

 

Co jsme pro vás připravili a na co se můžete těšit:

 

 • máme pamětní list a malý dárek pro každého
 • celý program zahájíme milým překvapením
 • v 10.00 h proběhne vernisáž fotografické putovní výstavy „Krajina a lidé Jizerských hor“, která bude následně vystavena do konce října na chatě Pyramidě na Jizerce
 • v rámci tvořivých dílen si můžete vyrobit malý předmět na téma víla Izerína (dílny jsou letos zpoplatněny)
 • děti si zazpívají s regionálním hudebníkem za doprovodu kytary
 • seznámení s netradičními řemesly a možnost zakoupení výrobku od našich regionálních výrobců
 • každý má možnost vyfotografovat se s vílou Izerínou, fotografie bude všem zdarma zaslána elektronicky
 • představíme nový Regionální suvenýr, který bude k zakoupení na místě a v budoucnu i v informačních centrech Jizerských hor
 • prodej knihy „Putování s vílou Izerínou“ a kalendáře dětských kreseb na rok 2014 (uvedené obrázky jsou z minulých ročníků výtvarné výstavy na téma Izeríny)
 • možnost návštěvy jednoho z „Tajemných míst Jizerských hor“ a zahájení putování, www.vilaizerina.cz
 • poznávání „Ptačí stezky“, která povede od Sklárny k domu č. p. 2 – připravila Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.
 • lezecká stěna ve Sklárně bude k dispozici po celý den zdarma včetně dozoru instruktorů
 • program dětského dne, kdy prarodiče tráví čas se svými vnoučaty, byl propojen s „Týdnem seniorů“ pořádaném Statutárním městem Jablonec nad Nisou
 • využijte kyvadlovou dopravu od kořenovského nádraží, přes Horní Polubný na Jizerku a zpět (po celý den zdarma)

 

Přijďte si s námi užít radostně a bezstarostně jeden krásný podzimní den.

Na vaši návštěvu se těší,

 

Jizerské hory – Turistický region

Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko

www.jizerky.cz, www.vilaizerina.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist