Česká spořitelna se stala Nejvstřícnější bankou – Handicap Friendly za rok 2013. Nově spustila službu simultánního online přepis

17.duben 2014

-    Česká spořitelna získala ocenění Nejvstřícnější banka – Handicap Friendly za rok 2013

-    Na základě hlasování osob se zdravotním handicapem byla banka oceněna ve všech čtvrtletních hodnoceních

-    V dubnu 2014 spustila ve 26 pobočkách službu pro obsluhu neslyšících klientůsimultánní online přepis

-    ČS 272 bankomatů uzpůsobených pro obsluhu nevidomými klienty. Lidéhandicapem, kteří nezvládnou výběrbankomatu, vyberou hotovost zdarma ve všech 653 pobočkách ČS

 

Česká spořitelna získala ocenění Nejvstřícnější banka – Handicap Friendly za rok 2013. Ocenění za přístup k osobám s handicapem získala banka na základě hlasování samotných osob se zdravotním postižením a obhájila tak své prvenství ve všech čtvrtletních hodnoceních v roce 2013. Česká spořitelna nadále pokračujeodstraňování všech bariér tak, aby byla bankou pro všechny, tedy i pro lidi s handicapem. Spolupracuje s několika organizacemi, které se zabývají podporou specifických potřeb této skupiny osob, a na základě jejich doporučení přicházínovými službami. V dubnu 2014 zavedla Česká spořitelna ve svých 26 pobočkách novou bezbariérovou službu pro klientyporuchou sluchuaplikaci eScribe, která umožňuje simultánní online přepis

 

„Online přepis znamená opravdu velkou pomocdoteď jsmelidmiporuchou sluchu komunikovalivelkým rizikem, že si neporozumíme. Musím říct, že na online přepisu se mi moc líbí nasazení moderní technologie do světa mezilidské interakce,“ uvedlnové službě Jiří Škorvaga, člen představenstva České spořitelny.


Tato nová služba je vhodná především pro ohluchlé a nedoslýchavé klienty. Funguje na základě spojení s přepisovatelským centrem, které zprostředkovává rozhovor pracovníka pobočky s klientem pomocí simultánního online přepisu na obrazovku tabletu, jenž je klientovi v pobočce k dispozici. Aplikace eScribe usnadňuje a zrychluje komunikaci s lidmiporuchou sluchu a zároveň eliminuje případná nedorozumění. Služba funguje ve 26 pobočkách ČS po celé ČR. Česká spořitelna ji pro klienty provozuje zcela zdarma a je k dispozici v pracovních dnech během celé otevírací doby vybraných poboček, klienti si tedy nemusejí dopředu sjednávat žádnou schůzku.

 

Služba eScribe je další krok směrem k lidem se zdravotním handicapem. Česká spořitelna již dlouhodobě spolupracuje například s Pražskou organizací vozíčkářů (POV), která pro ni mapujeme bezbariérovost poboček a bankomatů. S Českým červeným křížem v rámci projektu Přátelská místa vzdělává banka své zaměstnance v pobočkách ve správném přístupu k lidem s různým druhem handicapu, k seniorům a také v oblasti první pomoci. S Kontem bariéry pořádá Kurzy bankovnictví pro handicapované a se Sjednocenou organizací slabozrakých a nevidomých (SONS) organizuje pro lidi se zrakovým postižením školení, jak správně používat bankomaty se zvukovým výstupem a nabízí jim pracovní stáže. SONS rovněž pro ČS vytipovává místa, která jsou vhodná pro umístění audio modulů, které usnadňují obsluhu bankomatu slabozrakým a nevidomým klientům. Banka dnes již 272 takto upravených bankomatů. Lidéhandicapem, kteří nemohou ze zdravotních důvodů obsluhovat bankomat, vyberou hotovost zdarma ve všech 653 pobočkách ČS.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist