Česká spořitelna má v krajských městech 77 bezbariérových poboček.

1.červenec 2013

-    Do konce dubna 2013 Pražská organizace vozíčkářů (POV) zmapovala pro Českou spořitelnu přístupnost všech jejích poboček a bankomatůkrajských městech ČR

-    Mapování POV bude nyní pokračovat ve všech městech ČR nad 25 tis. obyvatel - v dalších 31 městech

-    Na základě výsledků mapování banka místa přizpůsobuje občanům se sníženou schopností pohybu včetně rodičů s dětskými kočárky. V současné době má 382 bezbariérových poboček po celé ČR, což je více než polovina všech obchodních míst (658)

-    Portál POV www.presbariery.cz/objekty nabízí snadný přehled o přístupnosti kulturních objektů, úřadů, sportovišť (vč. poboček a bankomatů ČS) atd.

 

Od listopadu 2012 do dubna 2013 POV zmapovala pro Českou spořitelnu její pobočky a bankomaty z hlediska bezbariérovosti ve všech krajských městech ČR. Česká spořitelna v nich má celkem 77 bezbariérových poboček a 83 bezbariérových bankomatů. Banka se rozhodla, že v mapování bude pokračovat, do konce léta 2013 POV zmapuje její bankomaty a pobočky ve městech ČR nad 25 tisíc obyvatel, tedy v dalších 31 městech. Na základě výsledků mapování a doporučení POV Česká spořitelna místa přizpůsobuje občanům se sníženou schopností pohybu včetně rodičů s dětskými kočárky. V současné době má 382 bezbariérových poboček po celé ČR, což je více než polovina všech obchodních míst (658).

 

„Postupně se snažíme odstraňovat všechny bariéry tak, abychom byli opravdu vstřícnou a přátelskou bankou i pro lidi s handicapem. Bezbariérové pobočky a bankomaty nejsou naším jediným cílem. V rámci našeho projektu Banka bez bariér spolupracujeme například také s Českým červeným křížem, který školí naše zaměstnance v pobočkách ve správném přístupu ke klientům se zdravotním handicapem, k seniorům a také v oblasti první pomoci,“ uvedl Petr Bobysud, projektový manažer České spořitelny.

 

Do konce roku 2013 chce banka proškolit až 800 zaměstnanců poboček. Postupně také zvyšuje počet bankomatů uzpůsobených pro obsluhu slabozrakými a nevidomými klienty (aktuálně 147), které pro banku testují zástupci SONS – Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.

 

„Jsme rádi, že Česká spořitelna podporuje mapování svých poboček a bankomatů. Vnímání přístupnosti okolního prostředí je velmi individuální a potřeby každého z nás mohou být proto odlišné. Na základě kvalitních a prověřených informací může člověk s omezenou schopností pohybu sám nejlépe posoudit, do jaké míry je pro něj konkrétní objekt přístupný a jak se na případné bariéry připravit,“ doplnila Kateřina Novotná z Pražské organizace vozíčkářů.

 

Výsledky průběžného mapování bankomatů a poboček České spořitelny, které provádí POV, jsou dostupné na internetovém portálu Přes bariéry (http://www.presbariery.cz/objekty.html). Uživatelé zde v jednoduché aplikaci najdou veškeré informace o přístupnosti objektů včetně poboček a bankomatů České spořitelny podle jednotlivých zmapovaných měst ČR.

 

Česká spořitelna získala za I. čtvrtletí 2013 ocenění OVB Nejvstřícnější banka Handicap Friendly za svůj přístup k osobám se zdravotním handicapem. Hodnocení probíhalo na základě hlasování samotných osob se zdravotním postižením.

Profil České spořitelny:

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Česká spořitelna, jejíž historie sahá až do roku 1825, je členem Erste Group, jednoho z největších poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní Evropě. V České republice je bankou s největším počtem klientů a s nejširší sítí poboček a bankomatů.

 

Užitek, který přinesla práce České spořitelny klientům a ekonomice v roce 2012:

České spořitelna a Stavební spořitelna ČS poskytly klientům v roce 2012 úvěry na bydlení ve výši 41,8 mld. Kč, jejichž prostřednictvím si pořídilo či zrekonstruovalo bydlení téměř 40 000rodin. ČS podporuje i českou ekonomiku: za rok 2012 odvedla státu na daních 4,175 mld. Kč. Je druhým nejvýznamnějším plátcem daní v české ekonomice a prvním v bankovním sektoru. Pro českou ekonomiku také ČS od roku 2002 získala od Evropské investiční banky celkem 950 mil. EUR (cca 23,9 mld. Kč). Většina prostředků je použita na financování malých a středních podniků, projekty veřejného sektoru, oblast energetiky a životního prostředí. V roce 2012 financovala ČS celkem 45bioplynových stanic s celkovým instalovaným výkonem 38,6 MWe. Od roku 2007 pak financovala celkem 128bioplynových stanic s celkovým výkonem 98,5MWe, čímž přispěla nejen ke stabilizaci zemědělských podniků, ale i k zvýšení zaměstnanosti na venkově. ČS myslí také na českou společnost: Nadace České spořitelny poskytla během necelých 11 let (včetně roku 2012) české společnosti přes 165 mil. Kč. Jen v roce 2012 rozdělila Česká spořitelna více než 80 mil. Kčna veřejně prospěšné účely. Dnů pro Charitu, které pořádá Česká spořitelna pro své zaměstnance, se v minulém roce 2012 zúčastnilo 1879 dobrovolníků. ČS se díky projektu Dětská atletika podílela na vyškolení více než 200 trenérů a „rozhýbala“ tak více než 10 tisícdětí. Ke konci roku 2012 bylo 119 bankomatů ČS uzpůsobeno pro nevidomé klienty a 384poboček mělo bezbariérový přístup.

 

Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti

Česká spořitelna udržuje a rozvíjí mecenášskou tradici, která stála u samého zrodu spořitelnictví před 180 lety. Podporuje charitativní neziskové společnosti a organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné organizace, nadace a nadační fondy. V roce 2002 se stala zřizovatelem Nadace České spořitelny, jejímž účelem je podpora projektů v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, komunálních aktivit, sportu a ekologie. Z prostředků nadace jsou finančními dary podporovány neziskové charitativní společnosti a sdružení, jako např. Charita Česká republika,Život 90, Sananim, Nadační fond Livie a Václava Klausových, Nadace VIA neboNadace Partnerství. Od roku 2005 zapojuje Česká spořitelna do charitativních aktivit svoje klienty v rámci věrnostního Bonus Programu, jehož prostřednictvím mohou klienti své body za platby kartou věnovat  na vybrané charitativní projekty. Od roku 2007 umožňuje Česká spořitelna všem svým zaměstnancům věnovat dva pracovní dny v roce na charitativní a obecně prospěšné účely. Svou společenskou zodpovědnost na finančním trhu prezentuje Česká spořitelna iniciativou politiky zodpovědného úvěrování. V lednu 2008 stála u zrodu Poradny při finanční tísni, nezávislé organizace, prvním svého druhu v ČR.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist