Březen – měsíc čtenářů ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně

3.březen 2014

Rok 2014 byl vyhlášen Hrabalovským rokemknihovnách. Středočeská vědecká knihovnaKladně jižúnoru uspořádala besedu o Bohumilu Hrabalovi, o kterém přijel vyprávět jeho dlouholetý přítel a autor jeho mnoha životopisů Tomáš Mazal. Další akcí, která je spojena se jménem tohoto skvělého českého autora, je soutěž TOULÁME SE PO STRÁNKÁCH KNIH. Mezi další akce připravené na Březenměsíc čtenářů jsou přednáškyrámci Národního týdne trénování paměti, recitál Jiřího Dědečka a výstava o Josefu Čapkovi.

 

Soutěž TOULÁME SE PO STRÁNKÁCH KNIH/ Tentokrát české prózy psané Bohumilem Hrabalem a jeho současníky. Termín konání soutěže: 3. 3. – 31. 3. 2014.

Soutěže se může zúčastnit každý návštěvník knihovny starší 12 let, který vyplní a odevzdá soutěžní lístek do soutěžního boxuprostorách knihovny nebo ho vyplní na www.svkkl.cz. Úkolem soutěžících je určit autora a název knihy. Každé březnové pondělí (3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3.) bude zveřejněna jedna soutěžní otázka na www.svkkl.cz, na nástěnce ve vestibulu knihovny a ve vstupní hale v prvním patře. Odpovídat na soutěžní otázky je možné průběžně nebo najednou. Soutěž bude ukončena 31. 3. 2014. Vyhodnocení výsledků soutěže
a vylosování vítězů proběhne 3. 4. 2014 v 17.00. První tři nejúspěšnější účastníci soutěže budou odměněni roční registrací zdarma a knihou. V případě rovnosti správných odpovědí rozhodne losování. Účastník soutěže souhlasí, aby jeho jméno bylo zveřejněno. Pokud výherce nebude přítomen, obdrží cenu po dohodě v jiném termínu.


 

Přednáškyrámci Národního týdne trénování paměti

Přednášky:Paměť a mnemotechniky a Paměť a studium jazyka.

Termín konání: 10. 3. 2014 /Čas konání:16.00 – 17.30

Přednáší  certifikovaní  trenéři paměti  Jaroslav Volf a PhDr. Mgr. Jakub Pavlík. Národní týden trénování paměti probíhá v rámci celosvětové akce „Týden uvědomění si mozku“ (Brain Awareness Week) ve dnech 10. - 16. 3. 2014.  V tomto březnovém týdnu se veřejnost po celém světě srozumitelnou formou dozvídá o výsledcích výzkumu mozku. Mnemotechniky nám pomáhají mnohonásobně překonat paměťové limity, které máme jako lidé společné, pomáhají naší paměti v každodenním životě. I při studiu jazyka můžeme paměť využívat efektivně
a bránit se tak zapomínání. Trénování paměti je také rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.

Jiří Dědeček: recitál

Během večera zazní písně z nového CD Kočky z Letný a proběhne autorské čtení z několika nových knih. Jiří Dědeček je český písničkář, básník, textař, překladatel a autor televizních
a rozhlasových pořadů. Termín: 12. 3. 2014 / 17.30 hod. Vstup zdarma.

Výstava Josef Čapekmalíř, básník, spisovatel

Výstava podává ucelenou informaci o životě a díle tohoto umělce a ryzího člověka, který byldosud ve stínu svého celosvětově známého bratra Karla.Termín konání: 20. 2. – 1. 4. 2014 / vždy během otevírací doby knihovny / vstupné zdarma.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace

Adresa: Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno / www.svkkl.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist