Areál zámku Veltrusy ožívá; v památkách obnovených z dotace IOP otvírá NPÚ centrum kulturně-ekologického vzdělávání

10.červen 2015

Již čtvrtý projekt financovanýIntegrovaného operačního programu (IOP) dokončujetěchto dnech Národní památkový ústav;Schola naturalis znamená nejen obnovu jedenácti staveb v areálu zámku a jeho rozlehlém parku, ale především otevření a zahájení provozu edukačního centra pro implementaci Evropské úmluvykrajině, kterénich bude působit. Než se činnost vzdělávacího centra rozjede naplno, mohou se s obnovenými stavbami a jejich plánovaným využitím lidé seznámit o Víkendu otevřených zahrad 13. a 14. června.

 

Těžiště projektu Schola naturalis, financovanéhoEvropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČRrámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.1b, spočívá ve vzorové obnově areálu zámku Veltrusy, tedy jeho staveb (například konírny, oranžérie a severozápadního křídla zámku) a parku (včetně daňčí obory, ovčína a ovocného sadu) a v otevření edukačního centra, které umožní širokému spektru zájemců vzdělávat se v programech s tématikou historicko-společenskou a kulturní, ale také zemědělskou a environmentální, zahrnující i péči o zvěř v oboře a v ovčíně.

Cílem obnovy areálu, financované 196,8 miliony prostředků Evropské unie, 34,7 miliony rozpočtu ministerstva kultury ČR a do této chvíle více než 6 miliony takérozpočtu NPÚ, byla rehabilitace původního chotkovského „okrasného statku“, tedy přírodně-krajinářského parku slučujícího funkce estetickéužitkovými, a ve vytvoření vzorového modelu kulturní krajinylesy, poli, loukami, vodními toky, ale i architekturou, zceladuchu znění Evropské úmluvy o krajině, k níž se Česká republika připojilaroce 2004 a jejímž podpisem vyjádřila převzetí zodpovědnostioblasti péče o krajinucelé její šíři.

Obnovou budov a úpravou parku však projekt Schola naturalis nekončí, ale teprve začíná. Smyslem projektů financovanýchprostředků IOP není totiž vlastní stavební obnova, ale nalezení vhodného dlouhodobého uplatnění obnovených památek a jejich naplnění smysluplným obsahem, který jim umožní pokrýt náklady na provoz. „Projekt Schola naturalis právě vstupuje do provozní fáze, která bude znamenat posun od desítky let zaběhlého a již přežitého systému prohlídek s papučemi, při nichž průvodce jen přetlumočí informace vlevovidítevpravovidíte…účinnému kulturnímu vzdělávání návštěvníků“, slibuje kastelán zámku Veltrusy Pavel Ecler. Specifické umístění edukačního centra ve veltruském areálu umožní nabídnout školám všech stupňů, žákům a studentům všech věkových kategorií i dalším zájemcům o sebevzdělávání programy na témata např. zámek jako letní šlechtické sídlo, filosofická rovina kulturní krajiny, život na zámku, člověk a krajina, hospodářská zvířata, myslivostzámeckém areálu, poezie krajiny, zahradní architektura jako umění. V nejbližších dnech, týdnech a měsících mohou zájemci, hlavně školní třídy, využít programyZahrady a parky, který doplňuje „sochařská dílna", výtvarnou dílnu Okrasný statek Veltrusy nebo hudební program Víly a skřítkové ve veltruském parku. www.pamatkynasbavi.cz/veltrusy

Projekt, jehož úplný název zní Schola Naturalis - projekt revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině, je již čtvrtýpěti projektů, který NPÚprogramu IOP dokončuje. Po projektech Národní centrum zahradní kulturyKroměříži aCentrum obnovy památek architektury 20. stoletíBrně dokončenýchroce 2014, byl letos dokončen projekt KuksGranátové jablko a na podzim se uzavře i projekt Národní centrum divadla a tance,realizovanýareálu zámku ve Valticích. „Úspěšné dokončení projektuSchola naturalis je dokladem toho, že Národní památkový ústav dokáže svěřený státní majetek nejen spravovat, ale navíc se aktivně postarat o jeho rozvoj; získání dotací z Evropské unie a schopnost takto velkou sumu peněz úspěšnějednotlivých etapách administrovat svědčí o zodpovědnosti a dlouhodobé systematické práci, která ponese ovoce i v budoucnu“, vysvětluje Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.

 

Veltruský areál je nejzachovalejším dokladem přírodně-krajinářského parku typu „okrasného statku“ u nás a jedním z nejzachovalejších ve střední Evropě a jeho výjimečnost proto nespočívá ani tak v hodnotě jednotlivých budov, ale předevšímkomplexnosti areálu. Okrasný statek (Ferme ornée) slučoval funkce estetické, jež měly pozvedávat ducha a tříbit mysl, s funkcemi užitkovými a rekreačními. Zahrnoval všechny polohy soužití člověka s přírodou od divokého lužního lesa s volně žijící zvěří, přes sady, parkovou úpravu a oborní chov spárkaté zvěře, až po hospodářsky obdělávané plochychovem domestikovaných zvířat; okrasný statek ve Veltrusích měl nad to ještě sbírku cizokrajných dřevin a ukázky chovu cizokrajných zvířat a ptactva.

Veltruský okrasný statek byl založen po roce 1764, kdy velká povodeň zničila původní barokní zahradu a tehdejší majitel panství, Rudolf Chotek, ji nechal nahradit moderním romanticko-klasicistním krajinářským parkem, komponovaným na základě myšlenek Christian Cay LorenzHirschfelda právě jako okrasný statek. V roce 1784, po další velké povodni, proběhlyzámeckém areálu znovu velké úpravynový držitel panství, Jan Rudolf Chotek, dal vybudovat romantické pavilony, umělý kanál na místě původního přírodního koryta a kultivovat park.V polovině 19. století vznikla ještě daňčí obora, později však, s tím jak upadal význam rodu Chotků, klesaly významně i investice do údržby areálu. Největší ranou však byla povodeňroce 2002, která poškodila 27 ze 30 objektů, odplavila přes 100 ha ornice a poničila zbytky cestní sítě. Přesto se některé části okrasného statku dodnes čitelně zachovalypředevším vodní kanál, který vymezuje původní ostrov a je životodárnou silou pro veškerou vegetaciareálu, lužní les, aleje, průseky, plochy polí, dochovaná zásobní zahrada se skleníky, romantické pavilonyparku.

Komplexnost jako základní hodnota se stala východiskem také při koncipování obnovy areálu; zaměřila se na celek, na celý soubor staveb a krajinářských či parkových ploch, nesoustředila se primárně na nejvýraznější stavby. To umožnilo například vysázet nový ovocný sad, rekultivovat parkové plochy, ale také opravit objekty, které jsou sice méně architektonicky výrazné, mají však nezastupitelné místopůvodním i budoucím využití areálu. V oranžérii, tedy budově určené původně k přezimování choulostivých dřevin, byla vybudována výuková a společenská místnost, v severní stáji zase konferenční sál, ale také jídelna a ubytovací prostory, učebny a školící místnosti vzniklyseverozápadním křídle zámku, zatímco u hlavní brány, v domě lékaře a lesního bude umístěno infocentrum a kavárna. Další stavby poslouží jako zázemí pro hospodářské a zemědělské aktivity.

Intenzivně se však pracuje i na obnově resp. zpřístupnění dalších budov a částí areálu veltruského zámku; stavební činnost a památkové obnovy jsou financované hnedněkolika dotačních programů, připravuje se také obnova škod po povodniroce 2013. Také prácehlavní zámecké budově, která za finanční podpory z programu SMVS Ministerstva kultury prochází již několik let celkovou obnovou, zahrnující náročné restaurování, vstupují do závěrečné fáze; dokončení a otevření expozice je plánováno na rok 2017.

Jedinečnou příležitost prohlédnout si obnovené stavby a stavbyzámeckém areálu nejen zvenčí, ale i zevnitř budou mít návštěvníci o víkendu otevřených zahrad 13.14. června. Odborníci z NPÚ je provedou historickým sadem a v holandském selském domě je seznámí s rekonstrukcí, historickým sadařstvím a původními odrůdami jablek, které se zde znovu pěstují, podívají se do obnovené oranžerie, severozápadního křídla zámku, hájenky nad grottou u daňčí obory, holandského selského domu, domů lesního a lékaře u hlavní brány při vstupu do zámku, i do severní konírny, nově zabydlené koni přivezenými ze Šumavy. Od 10 do 17 hodin budou pro děti i celé rodiny připraveny zábavné programy, například písařská dílna, výtvarná dílna, stavba modelu zámeckého parku a barokní zahrady ale také lidové písničky dolního Povltaví. Součástí programu bude také již tradiční soutěžní výstava růží, květinové tržiště a další doprovodné aktivity.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist