Advent a Vánoce v historickém kabátě a velkolepá výstava Hrady a zámky objevované a opěvované – hlavní témata zimní sezony v NPÚ

25.listopad 2014

Hrady, zámky a ostatní památky ve správě NPU ožívají v i ziměchystají adventní a vánoční programy, silvestrovské veselice i hudební představení. K návštěvě však bude po celou sezonu kromě celoročně přístupných objektů lákat také velkolepá výstava Hrady a zámky objevované a opěvované, otevřenáJízdárně Pražského hradu od 19. prosince do 15. března příštího roku. Poklady na vystavené i další skvělá díla historie vyzvoudubnu 2015 na domovských hradech a zámcích k „velké hradozámecké inventuře“.

 

Rok 2014 byl pro památky ve správě NPÚ velmi úspěšnýna hrady, zámky, kláštery, lidové stavby či technické památky se do konce října přišlo díkypříznivému počasí a lákavým kulturním programům, které kasteláni připravili, podívat přes 4 miliony šest set tisíc návštěvníků, což je o půl milionu lidí více než lonitomtéž období.

Přestože hlavní sezona posledním říjnovým dnem na většině památek NPÚ skončila, mnoho jich brány definitivně nezavírá; řada kastelánů připravuje speciální prohlídky a programy, přičemž konec listopadu a prosinec jsou jednoznačně ve znamení adventu a vánočních svátků. Hrady a zámkytuto dobu ožijí předvánoční atmosférou plnou jedinečných vůní a chutí. Jak trávila Vánoce šlechta, bude možné vidět na zámkuLitomyšli; naopak svátkypohledu personálu – v kuchyních a sklepechzažijí například návštěvníci zámku Žleby. Sváteční dobroty podle receptů minulých generací nebo tradiční výrobky a betlémy nabídnou řemeslné trhy, v dílnách si zase budou moci děti i dospělí vyzkoušet, jak by v minulých časech obstáli. Významnou součástí adventních příprav i vánočního slavení je vždy hudba, a tak se například tóny hudby rozezní každou adventní neděli zámek Kunštát a ve středu 17. prosince jedinečný renesanční kostel sv. FlorianaÚstí nad LabemVelkém Březně. Výčet doporučených akcí připravených na jednotlivé adventní víkendy, vánoční svátky a oslavy konce roku je uvedenpříloze č. 1.

 

Příjemný program na památkách NPÚ však najdou i ti, kteří se vánočním tématům chtějí vyhnout. Kulturní zážitek zcela neadventní nabídne třeba hrad Karlštejn, který připravil na neděli 30. listopadu Requiem za Karla IV., od jehož úmrtí uplyne právě 636 let. Na prohlídkovou trasu bez doplňků a příkras je i v zimě možné jít například na Hluboké, na Rožmberku a v Mníšku pod Brdy. Květnou zahradu v Kroměříži či zámek Sychrov lze dokonce navštívit prakticky kdykoliv, tedy včetně pondělků, a některé další zámky, mezi nimi i Frýdlant a Karlštejn, otevřou brány na objednání. V průběhu celé zimy je přitom možné sbírat razítka do návštěvnického pasu věrnostního programu Klíč k památkám a získat volný vstup na šestou návštěvu či vyhrát hlavní cenu soutěže – výlet křivoklátskými hvozdy s přenocováním na Křivoklátě.Přehlednou tabulku s návštěvní dobou památek v zimních měsících připojujeme v příloze č. 2, podrobnosti k možnostem návštěvy doporučujeme vyhledat na webových stránkách konkrétního objektu.

Nováčkem mezi památkami, které lze navštívit i v zimě, je brněnská vila Stiassny, která se po komplexní obnově otevře návštěvníkům v polovině prosince, kdy v ní rovněž zahájí provoz nově vytvořené Centrum obnovy památek architektury 20. století. „Vila Stiassny je jednou z nemnoha novodobých památek, o které NPÚ pečuje. Její hodnotu přitom nevidíme pouze v architektonické kvalitě, ale – stejně jako v případě hradů a zámků – také v její kulturní historii; je dokladem určitého období a svědkem proměny životů lidí, kteří ji obývali. Jsem proto ráda, že tato moderní stavba doplňuje a obohacuje spektrum památek ve správě NPÚ. Skutečnost, že díky vzniku Metodického centra moderní architektury v Brně, které bude sídlit právě v areálu vily, můžeme návštěvníkům, odborníkům, studentům i dalším zájemcům zprostředkovat poznání architektury první poloviny 20. století a péče o ni mnohem komplexněji než dříve, považuji za přidanou hodnotu,“ říká Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ.

 

Po Roku pánů z Kunštátu přichází Velká hradozámecká inventura

 

Po Roku pánů z Kunštátu, končícím výstavou Poděbradský mýtus: Jiří z Kunštátu a Poděbrad v českém umění 19. století v Místodržitelském paláci Moravské galerie v Brně, se řada památek ve správě Národního památkového ústavu v příštím roce zapojí do pátého cyklu projektu Po stopách šlechtických rodů, tentokrát pod názvem Velká hradozámecká inventura. Pojmenování je inspirováno starými zámeckými inventáři, tedy soupisy veškerého hodnotnějšího majetku, které se pořizovaly vždy, když hrady procházely významnými změnami, a jež jsou cenným pramenem poznání. Velká hradozámecká inventura vybízí k ohlédnutí zpět, zhodnocení zkušeností a definování nových záměrů a cílů ve správě a prezentaci hradů a zámků. Vlajkovou lodí projektu bude renesanční jihočeský zámek Kratochvíle, který prošel a prochází významnou proměnou a směřuje k naplňováním nového programu pod názvem Renesance renesance.

 

Velkou hradozámeckou inventuru zahájí již v prosinci tohotoroku výstava Hrady a zámky objevované a opěvované,kterou pro všechny milovníky památek jako velký vánoční dárek připravuje v Jízdárně Pražského hraduNárodní památkový ústav a Správa Pražského hradu.Přístupná bude od 19. prosince do 15. března příštího roku apředstaví hrady a zámky jako svědky tisícileté národní historie, strážce největších pokladů, ale také dominanty krajiny a živá centra současné kultury:

 

To nekrásnější z českých hradů a zámků

probudí vaši hrdost z hlubokého spánku.

Stovky střípků nesmrtelných skvostů

ze starých sbírek, jimž vzdáváme poctu.

Objevujeme znovu dědictví českých vládců,

opěvujeme zručnost pradědečků našich otců.

 

Na velkolepé výstavěse poprvé v historii na jednom místě a v jednom čase představí nejcennější památky a předměty z hradních a zámeckých sbírek a zazní básnická a hudební díla spjatá s jejich historií. Návštěvníci projdou tisíciletou historií českých zemí, deseti etapami reprezentovanými šesti sty nejvýznamnějšími a nejkrásnějšími předměty. Expozici otevřou monumentální středověká vrata z hradu Karlštejn, rukopis Kosmovy Kroniky české připomene věštbu kněžny Libuše, takzvaný Karlštejnský poklad zase dobu největší hradní slávy. Zlacená a pestře zbarvená mříž studny zámku v Jindřichově Hradci naznačí proměnu myšlení a životního stylu renesance, centrum expozice s obrazy Mistra Theodorika a relikviářem sv. Maura vyzve k zamyšlení a přemýšlení o věcech nadčasových. Baroko zastoupí na výstavě Braunova alegorie Pýchy, romantismus 19. století zase kresby hradních zřícenin Karla Hynka Máchy. Na moderní život ve starých kulisách poukáže automobil Benz Karla Schwarzenberga a proměnu využívání hradů ve 20. století předznamená závěť prezidenta T. G. Masaryka, Plečnikovy plány úprav Pražského hradu i zápisy památek na Seznam světového dědictví UNESCO.

 

Výstava Hrady a zámky objevované a opěvované pomůže milovníkům památek překonat období, v němž pro ně bývá většina hradů a zámků nepřístupná. „Zima je pro zaměstnance památkových objektů obdobím, kdy mohou svěřené památce věnovat soustavnější péči a připravit jina další sezonu. Probíhá rozsáhlejší údržba, kterou přes léto znemožňuje návštěvnický provoz. Mnoho týdnů zabere také důkladný úklid,“ popisuje zimní život na hradech a zámcích Petr Fedor, náměstek pro správu památkových objektů. Zima je však pro kastelány i obdobím plným tvůrčí aktivity – přetvářejí či doplňují návštěvnické trasy a plánují kulturní a doprovodné programy, aby svým věrným návštěvníkům v nové sezoně nabídli jak jejich tradiční oblíbené akce, tak něco nového a překvapivého.

Kromě Velké hradozámecké inventury si v roce 2015 budeme připomínat například dvousté výročí tzv. Vídeňského kongresu, tedy několikaměsíčního setkání zástupců zemí Evropy po napoleonských válkách, které upravilo mezinárodní vztahy. Národní památkový ústav se k oslavám připojí připomenutím rodů a osobností, které v této době hrály na politické scéně Evropy klíčovou úlohu, a předmětů či děl, které se k tehdejším událostem váží – rodu Metternichů (v jejichž vlastnictví byl zámek Kynžvart a klášter Plasy), kněžny Zaháňské (majitelky zámku Ratibořice, známého z knihy Boženy Němcové), Napoleona a jeho syna Orlíka, vévody Zákupského. Na mnohem starší události pak v roce 2015 upozorní šestisté výročí upálení mistra Jana Husa v Kostnici. Tento zásadní mezník českých dějin i události, které vyvolal, si připomenou hrady, na nichž sídlily mocné osobnosti oné doby, i místa významných bitev a událostí – Krakovec, Rabí či Pernštejn. Příležitost k velkým oslavám však budou mít v roce 2015 nejen hrady a zámky jako sídla šlechtických rodin, ale i skanzeny, muzea v přírodě a lidové stavby – v květnu totiž uplyne 120 let od zahájení Národopisné výstavy, první manifestace českého vědomí založeného na kultuře lidových vrstev. Také UNESCO, na jehož seznamu světového kulturního dědictví jsou některé památky ve správě NPÚ zapsány, slaví výročí – sedmdesát let od svého vzniku. Pokračovat samozřejmě budeme i v pořádání a zapojování se do oblíbených aktivit, jako jsou Hradozámecká noc, Víkend otevřených zahrad či Dny evropského dědictví.

 

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména pak zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolůoblasti státní památkové péče. V oblasti výkonu odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlemkaždém kraji. Jakožto vědecké pracoviště aktuálně pracuje na 29 projektechpříspěvkem z evropských grantů a 36 vědeckých projektechpříspěvkem od institucí České republiky. Věnuje se odborným školenímoblasti památkové péče. Ročně vydá zhruba 50 publikací.

Vedle své role odborné složky v procesu památkové péče v České republice rovněž spravuje více než sto nemovitých památek (kromě hradů a zámků jsou to i významné klášterní areály, památky lidové architektury a technické památky 19. a 20. století). Většina z nich je veřejnosti přístupnáa v rámci zpřístupněných objektů pečuje také o přibližně tři čtvrtě milionu sbírkových předmětů a též o typické součásti zámeckých i hradních areálů: historické zahrady a parky.

www.npu.cz.

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Jana Tichá, tisková mluvčí NPÚ, 257 010 206, 724 511 225, ticha.jana@npu.cz

 

 

Příloha 1 – adventní a vánoční programy na hradech a zámcích:

 

 

První adventní víkend 29. a 30. listopadu

 

29. a 30. 11. státní hrad Bouzov: Adventní prohlídky – staré zvyky, ochutnávky tradičních pokrmů, postavy hanáckého adventu: Barbora, Ambrož, matička Mikuláška, Lucie, Žber, Perechta, Klempera, Mikuláš.

29. a 30. 11. státní hrad Grabštejn: Adventní prohlídky.

29. a 30. 11. Hamouzův statek ve Zbečně: Advent na statku. Ukázka zimních lidových zvyků, řemeslnický jarmark, vánoční výrobky.

29. 11. státní zámek Hrádek u Nechanic: Vánoční koncert (v 18.30 a ve 20 hodin).

30. 11. státní zámek Krásný dvůr: Adventní jarmark s doprovodným programem – hudba, divadlo, soutěže, zvyky.

30. 11. státní zámek Kunštát: Adventní koncert na zámku (v 15 hodin).

29. a 30. 11. státní zámek Lemberk: Vánoce na zámku. Prohlídka vánočně vyzdobeného clam-gallasovského apartmá včetně zámecké kaple. Ukázka vánočního slavení a zvyků šlechty.

29. a 30. 11. státní zámek Litomyšl: Barborky.

29. a 30. 11. státní zámek Lysice: Advent na zámku. Vánočně vyzdobené interiéry zámku, adventní dílna a jarmark v renesančním salonku, přehlídka různě nazdobených vánočních stromečků.

30. 11. státní zámek Mníšek pod Brdy: Světlo adventní. Adventní prohlídky a bohoslužba v kostele sv. Václava.

27.–30. 11. státní zámekNáchod: Advent na zámku. Prohlídky adventně a vánočně vyzdobených zámeckých interiérů.

30. 11. státní zámek Náměšť nad Oslavou: Zámecký adventní koncert. Tradiční zahájení adventní doby v knihovně zámku; adventní písně z 16. století zahraje soubor Capella Ornamentata.

27.–30. 11. státní zámek Raduň: Vánoce na zámku. Prohlídky zámku doplněné o vánoční květinová aranžmá a dekorace.

29. 11. Sázavský klášter: Putujeme do Betléma – dílničky, pohádka, adventní vazby, prohlídky kláštera a věží, koncert souboru Karmína.

29. a 30. 11. státní zámek Sychrov: Vánoční trhy – každoroční vánoční trhy v čestném dvoře, tradiční vánoční vystoupení a zámek vyzdobený vánočními stromečky a historickými betlémy.

29. a 30. 11. státní hrad Šternberk: Vánoční hrad. Speciální víkendové prohlídky hradu s adventní a vánoční tematikou.

29. 11. státní zámek Veltrusy: Adventní aranžování a mikulášská pohádka s nadílkou.

29. a 30. 11. státní zámek Zákupy: Císařské Vánoce. Adventní prohlídky zámku.

29. a 30. 11. státní zámek Žleby: Adventní prohlídky – zprovozněná zámecká kuchyně, divadelní prohlídky s ochutnávkou, ukázky skoro zapomenutých zvyků.

 

Druhýadventní víkend 6. a 7. prosince

 

6. 12. státní hrad Grabštejn: Vánoce na hradě Grabštejn.

6. a 7. 12. státní hrad Grabštejn: Adventní prohlídky.

6. a 7. 12. Hamouzův statek ve Zbečně: Advent na statku. Ukázka zimních lidových zvyků, řemeslnický jarmark s vánočními výrobky.

6. 12. státní zámek Hrádek u Nechanic: Vánoční koncert (v 18.30 a ve 20 hodin).

6. a 7. 12. státní zámek Jánský Vrch: Vánoce na zámku. Prohlídky vánočně vyzdobeného zámku s kulturním programem, výtvarnou dílnou pro děti a malou ochutnávkou vánočního pokrmu.

6. a 7. 12. státní hrad Janův Hrad: Adventní trhy. Na nádvoří stánky s řemeslným zbožím, prohlídky Janohradu.

6. a 7. 12. státní hrad Křivoklát: Knížecí advent na Křivoklátě. Velký vánoční řemeslný jarmark, divadelní, hudební a kejklířská vystoupení, adventní mše, parní vlaky z Prahy a Plzně.

7. 12. státní zámek Kunštát: Adventní koncert na zámku (v 15 hodin).

6. a 7. 12. státní zámek Lemberk: Podvečerní Vánoce na zámku. Prohlídka vánočně vyzdobeného clam-gallasovského apartmá včetně zámecké kaple. Ukázka vánočního slavení a zvyků šlechty.

6.–21. 12. státní hrad Nové hrady: Vánoce u pana správce. Tradiční adventní nahlédnutí do atmosféry počátku 20. století v domácnosti správce panství.

2.–28. 12. státní zámek Raduň: Vánoce na zámku. Prohlídky zámku doplněné o vánoční květinová aranžmá a dekorace.

4.–7. 12. státní zámek Ratibořice: Advent v Ratibořicích. Prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů, audience paní kněžny, adventní a vánoční zvyky, které se dodržovaly na panském sídle v první polovině 19. století. V Rudrově mlýně folklorní soubor Barunka, malý adventní trh, hospůdka, štědrovečerně vyzdobená babiččina světnička na Starém bělidle.

5. 12. státní zámek Ratibořice: Mikulášská obchůzka v Babiččině údolí s představením folklorního souboru Barunka Nečekali ve mlýně na zlobivce taky čerti?v 17 a 18 hodin.

6. 12. státní hrad Šternberk: Vánoční jarmark. Prohlídky hradu, tvořivé dětské dílny a malý vánoční jarmark.

6.–31. 12. (kromě 22. a 26. 12.) státní zámek Velké Losiny: Vánoční výstava historických hraček aneb Liechtensteinské Vánoce.

6.–14. 12. SLS Vysočina, Veselý Kopec: Vánoce na Veselém Kopci. Výstava a kulturní program přiblíží lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo a další.

6. a 7. 12. státní zámek Zákupy: Císařské Vánoce. Adventní prohlídky vánočně vyzdobených zámeckých interiérů.

6. a 7. 12. státní zámek Žleby: Adventní prohlídky. Divadelní prohlídky s ochutnávkou, zprovozněná zámecká kuchyně, ukázky skoro zapomenutých zvyků.

 

Třetí adventní víkend 13. a 14. prosince

 

13. a 14. 12. státní hrad Bítov: Vánoční prohlídky vyzdobených interiérů, ochutnávky vánočního cukroví, vánočky či buchet paní kastelánky i kastelánových grilovaných klobásek a překvapení z komína, zpívání vánočních písní a koled v hradní kapli.

13. 12. státní zámek Březnice: Advent na zámku – koledy a zámecký „pálffyovský“ betlém; Poetický svět českého roku – adventní koncert.

13. a 14. 12. státní hrad Grabštejn: Adventní prohlídky.

13. a 14. 12.Hamouzův statek ve Zbečně: Advent na statku – ukázka zimních lidových zvyků, řemeslnický jarmark s vánočními výrobky.

13. 12. státní zámek Hořovice: Andělské zvonění ve vestibulu zámku – andělští průvodci, andělská pošta, andělské zpěvy, vánoční zvyky a občerstvení. Adventní prohlídky – večerní divadelní exkurze po zámeckých komnatách.

13. a 14. 12. státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou: Vánoce na zámku na téma „stolování“. Prohlídková trasa přizpůsobená adventní tematice, tržiště rukodělných výrobků, tvořivé dílny pro malé i velké, divadelní pohádky.

13. a 14. 12. státní hrad a státní zámek Jindřichův HradecAdventní dny. Funkční černá kuchyně a pochutiny zde připravené, cvičení draví ptáci, lukostřelba, malý zvěřinec, tržiště s nabídkou rozmanitého zboží a sladkých i slaných pochutin. Pěvecká, taneční i divadelní vystoupení, ukázky uměleckých řemesel, tvůrčí dílny. Nedělní ekumenická bohoslužba v kapli sv. Ducha.

14. 12. státní zámek KozelVánoční koncert Andrey Kalivodové (mezzosoprán) a Ladislavy Vondráčkové (klavír).

13. a 14. 12. státní hrad Křivoklát: Knížecí advent na Křivoklátě. Velký vánoční řemeslný jarmark, divadelní, hudební a kejklířská vystoupení, adventní mše, parní vlaky z Prahy a Plzně.

14. 12. státní zámek Kunštát: Adventní koncert na zámku (v 15 hodin).

13. a 14. 12. státní zámek Lemberk: Vánoce na zámku. Prohlídka vánočně vyzdobeného clam-gallasovského apartmá včetně zámecké kaple. Ukázka vánočního slavení a zvyků šlechty.

13. 12. státní zámek Mníšek pod Brdy: Vánoční knoflíkový trh, živý betlém, koledy, zvonkohra.

13. a 14. 12. státní hrad Pernštejn: Vánoce na sýpce. Příjemné prožití zimního dne s předvánoční atmosférou bez spěchu a tlačenic: Vánoce v bytě klíčníka, ochutnávka svátečních postních jídel z černé kuchyně, hraběnčin vánoční punč v kuchyni služebnictva, zajímavé vánoční dárky a dekorace, vlastnoruční pečení a zdobení vánočních perníčků, Ježíškova dílna pro malé i velké, vánoční vystoupení dětských souborů ve velkém sále sýpky a v hradní kapli.

13. 12. Soubor lidové architektury v Příkazích: Hanácké Vánoce.

13. 12. státní hrad Rabí: Večerní prohlídky při svíčkách.

2.–28. 12. státní zámek Raduň: Vánoce na zámku. Prohlídky zámku doplněné o vánoční květinová aranžmá a dekorace.

13. 12. státní zámek Ratibořice: Vánoční koncert pěveckého sdružení Cantus Jaroměř – vánoční skladby českých a dalších evropských autorů a také české, slovenské, polské a anglické lidové koledy.

13. 12. státní zámek Slatiňany: Vánoční jarmark. Velký vánoční strom na nádvoří, dárky, sladké i slané dobroty, hudební vystoupení, prohlídka vánočně vyzdobených zámeckých pokojů.

29. 11. až 31. 12. státní hrad Šternberk: Vánoční hrad. Speciální víkendové prohlídky hradu s adventní a vánoční tematikou.

6.–31. 12. (kromě 22. a 26. 12.) státní zámek Velké Losiny: Vánoční výstava historických hraček aneb Liechtensteinské Vánoce

13. 12. státní zámek Vranov nad Dyjí: workshop Dekorace na vánoční stůl. Tvůrčí dílna v galerii Thayana.

6. –14. 12. soubor lidových stavebVysočina, Veselý Kopec: Vánoce na Veselém Kopci. Výstava a kulturní program přiblíží lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, a další.

16. 12. – 4. 1. Betlém Hlinsko: Betlém vánoční výstava lidových betlémů, unikátní mechanický betlém R. Frinty. Speciální podvečerní prohlídky.

13. a 14. 12. státní zámek Zákupy: Císařské Vánoce. Adventní prohlídky zámku– prohlídky vánočně vyzdobených zámeckých interiérů.

 

Čtvrtý adventní víkend 20. a 21. prosince

 

22. 12. státní zámek Duchcov: Vánoční koncert vokálního souboru Gentlemen Singers ve Valdštejnském sále.

20. a 21. 12. státní hrad Grabštejn: Adventní prohlídky.

20. a 21. 12. Hamouzův statek ve Zbečně: Advent na statku. Ukázka zimních lidových zvyků, řemeslnický jarmark s vánočními výrobky.

21. 12. státní hrad a státní zámek Horšovský Týn: Živý betlém.

20. a 21. 12. státní zámek Hořovice: Adventní prohlídky. Večerní divadelní exkurze po zámeckých komnatách.

21. 12. státní hrad Karlštejn: Česká mše vánoční J. J. Ryby v rytířském sále císařského paláce.

21. 12. státní zámek Kunštát: Adventní koncert na zámku (v 15 hodin).

2.–28. 12. státní zámek Raduň: Vánoce na zámku. Prohlídky zámku doplněné o vánoční květinová aranžmá a dekorace.

21. 12. státní zámek Rájec nad Svitavou: Koncert Ladi Kerndla a Felixe Slováčka v zámecké kapli (v 18 hodin).

20.–26. 12. státní zámek Slatiňany: Mimořádné zimní prohlídky Kouzlo vánočního zámku. Přepychově zařízené zámecké interiéry v nevídané kráse.

19. 12. státní zámek Vranov nad Dyjí: Adventní večer Štěpána Raka a Alfreda Strejčka.

20.–21. 12. státní zámek Zákupy: Císařské Vánoce. Prohlídky vánočně vyzdobených zámeckých interiérů.

20. 12. státní zámek Zákupy Živý betlém na nádvoří zámku v podání Divadelního spolku Havlíček Zákupy a Adventní koncertVěry Kláskové (irské balady a evropské koledy) od 17 hodin.

 

Štědrý den

 

24. 12. státní hrad Bouzov: Bouzovské nadělování. Štědrovečerní prohlídka hradu, předávání dárků během prohlídky, vánoční zvyky, vánoční dílna.

24. 12. státní hrad Grabštejn: Štědrý den.

 

 

Vánoční svátky a další dny

 

25. 12. státní hrad Šternberk: Poetická procházka vánočním hradem. Podvečerní prohlídky hradu s atmosférou Vánoc.

26. 12. Klášter Kladruby: Mše svatá a oživený betlém.

26. 12. státní zámek Ratibořice: Svatoštěpánská koleda v Babiččině údolí, „Hra na jesličky“ folklorního souboru Barunka, o. s.

26. 12. státní zámek Sychrov: Vánoční koncert.

26. 12. státní hrad Buchlov: Na Štěpána na Buchlově otevřená brána. Již 8. ročník tradiční zimní akce. Živý betlém, zpívání koled, vánoční výstavy, podávání čaje z „lípy neviny“, domácí zabijačka a další dobroty.

26.–28. 12. státní hrad Bouzov: Vánoční hrad Bouzov a živý Betlém. Prohlídka vánočně vyzdobeného hradu, betlém a vánoční dílna pro děti.

26.–31. 12. 2014 státní hrad a státní zámek Horšovský týn: Vánoční prohlídky.

26. 12. – 1. 1. 2015 státní zámek Hrubý Rohozec: Vánoční prohlídky.

27. 12. státní hrad Karlštejn: Štěpánské koledování. Vánoční koncert.

26.– 31. 12. Kroměříž, zámek a zahrady: Vánoce na zámku.

27. 12. – 28. 12. státní zámek Litomyšl: Vánoční provázení.

25. a 31. 12. státní zámek Lysice: Vánoční prohlídky. Mimořádné prohlídky vánočně vyzdobených komnat a sálů.

30. 12. státní zámek Mníšek pod Brdy: Předčasný silvestr. Živá hudba, ohňostroj.

20.–26. 12. státní zámek Slatiňany: Mimořádné zimní prohlídky Kouzlo vánočního zámku. Přepychově zařízené zámecké interiéry v nevídané kráse.

29. 11.– 31. 12. státní hradŠternberk: Vánoční hrad. Speciální víkendové prohlídky hradu s adventní a vánoční tematikou.

31. 12. státní hradŠternberk: Silvestrovský hrad. Silvestrovská zábava a veselí na hradě. Prohlídky, ochutnávky a hudební vystoupení.

6.–31. 12.(kromě 22. a 26. 12.) státní zámek Velké Losiny: Vánoční výstava historických hraček aneb Liechtensteinské Vánoce.

26.–31. 12. státní zámek Vranov nad Dyjí: Vánoční prohlídky kaple Nejsvětější Trojice, vyzdobených interiérů a dřevořezbami Tomáše Motky a Jaroslava Buncka.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist