A R C H I V M Ě S T A P L Z N Ě - přednášky únor

10.únor 2014

 A R C H I V    M Ě S T A     P L Z N Ě

 

si Vás dovoluje pozvat na

 

P Ř E D N Á Š K Y

pro veřejnost

 

Přednáškový cyklus:

Výzkumné projekty Plzeňanůzahraničí

 

 

 

11. února 2014           ČESKÁ ARCHEOLOGIEIRÁKU, aneb středověká městská úterý:                            krajinaseverovýchodní Mezopotámii 

                            Přednáší Doc. Mgr. Karel Nováček Ph.D.

                                   Vědecko-výzkumný pracovník katedry archeologie Západočeské univerzity

 

 

 

25. února 2014           ČÍNARÁJ PALEONTOLOGŮ, aneb čeští paleontologové na úterý:                               expedicích v Číně

                                   Přednáší RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.

                                   Paleontolog, Západočeské muzeumPlzni

 

 

 

11. března 2014          SOUČASNOST A BUDOUCNOST PLZEŇSKÝCH VÝZKUMŮ V

úterý:                     ETIOPII

Přednáší PhDr. Jan  Záhořík, Ph.D.  

                                    Odborný asistent na Katedře historických věd Západočeské univerzity

 

 

 

Přednášky se konají vždy od 16.30 hod. v sále Velkého klubu Magistrátu města Plzně, námRepubliky 1 (radnice).

 

Vstup volný!

 

 

Přístupová cesta na webové stránky, na kterých jsou uvedeny naše přednášky:

 http://amp.plzen.eu/o-nas/aktuality/

nebo

http://amp.plzen.eu/nase-aktivity/prednasky/prednasky.aspx

                                                                    

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist