A R C H I V M Ě S T A P L Z N Ě - přednášky březen, duben

12.únor 2014

A R C H I V    M Ě S T A     P L Z N Ě

 

si Vás dovoluje pozvat na

 

P Ř E D N Á Š K Y

pro veřejnost

 

 

 

11. března 2014          SOUČASNOST A BUDOUCNOST PLZEŇSKÝCH VÝZKUMŮ V

úterý:                     ETIOPII

Přednáší PhDr. Jan  Záhořík, Ph.D.  

                                    Odborný asistent na Katedře historických věd Západočeské univerzity

 

 

 

25. března 2014          SLUNCEM A STÍNEM - PLZEŇSKÝ ARCIDĚKAN ANTONÍN

úterý:                     HAVELKA

                            Přednáší PhDr. Karel Řeháček, Ph.D.

                                    Odborný archivář Státního oblastního archivu v Plzni

                                   

 

 

8. dubna 2014            HUDBAPLZNILETECH 1500 - 1700

úterý:                     Přednáší Mgr.Vít Aschenbrenner, Ph.D.

                                    Muzikolog, odborný asistent Katedry hudební kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

 

 

 

22. dubna 2014           HISTORICKÉ A REGIONÁLNÍ  VAZBY SOUČASNÝCH

úterý:                     UKRAJINSKÝCH UDÁLOSTÍ

                            Přednáší PhDr. Bohdan Zilynskyj

                                    Slavista, odborný asistent Katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

 

 

 

Přednášky se konají vždy od 16.30 hod. v sále Velkého klubu Magistrátu města Plzně, námRepubliky 1 (radnice).

 

Vstup volný!

 

Přístupová cesta na webové stránky, na kterých jsou uvedeny naše přednášky:

 http://amp.plzen.eu/o-nas/aktuality/

nebo

http://amp.plzen.eu/nase-aktivity/prednasky/prednasky.aspx

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist