Znojmo – Šatov – Retz

13.červen 2014

Město Znojmo je známé svými historickými památkami a pěstováním vína. Každoročně v měsíci září se zde se zde koná Znojemské vinobraní. Můžete zde ochutnat nejenom lahodná moravská vína, ale na vlastní oči spatříte taky málo vídané atrakce, například středověký průvod městem s pištci a bubeníky, rytířská klání a středověký jarmark.  Znojemský hrad byl původně sídlem znojemských údělných přemyslovských knížat. V jeho areálu byl později vystavěn barokní zámek. V zámku jsou umístěny expozice z dějin Znojemska, sbírky slohového nábytku a keramiky. V areálu znojemského hradu se nachází rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny z 11. století, která je naší nejstarší obrazárnou, neboť je vyzdobena cennými románskými freskami, datovanými k roku 1134. Návštěvníci zde spatří cyklus s novozákonními motivy, výjev Libušina poselství k Přemyslu Oráči se Stadic a rodokmen celkem 19 přemyslovských knížat, přičemž určit lze toliko prvního českého krále Vratislava I. s korunou a mečem. Na Masarykově náměstí stojí barokní morový sloup a Dům umění, překrásná renesanční stavba. Jsou zde umístěny expozice gotického a barokního umění. Horní náměstí je lemováno řadou hodnotných gotických, renesančních a barokních měšťanských domů. Masarykovo náměstí a Horní náměstí spojuje ulice Obroková , ve které stojí gotická radnice. Z radniční věže, která je vysoká 79 m je pěkný pohled na roviny jižní Moravy a Rakouska, v případě příznivého počasí lze spatřit taky Alpy. Chrám sv. Mikuláše je monumentální gotickou stavbou. V chrámu se nachází zcela unikátní barokní kazatelna ve tvaru zeměkoule. Ve Znojmě stojí taky barokní kostel sv. Michala.  V barokním Minoritském klášteře jsou uloženy bohaté přírodovědné, archeologické a historické sbírky a taky zcela unikátní sbírku orientálních zbraní. Návštěvníci si ve městě mohou taky prohlédnout znojemské podzemí, rozsáhlé sklepy měšťanských domů z 15. Až 17. století s labyrintem podzemních chodeb. Toto pozoruhodné dílo je většinou vytesáno ve skále a z celkové délky sklepů a chodeb přibližně 30 km je veřejnosti zpřístupněn asi 1 km. Městské hradby se ve Znojmě zachovaly téměř po celém obvodu historického jádra města.

Ze Znojma se vydáme na jih k našim rakouským sousedům. Nejdříve, přibližně po 5 km dojedeme do moravského vinařského městečka Šatov, jehož dominantu tvoří kostel sv. Martina. Západně od městečka, ve stráni nad řekou Dyjí, se nachází vinice Šobes, která je jednou z nejlepších evropských vinic. V Šatově je taky velmi zajímavá turistická atrakce Malovaný sklep. Je to vinný sklep, který je vyzdobený plastickými malbami lidového umělce, šatovského rodáka, Maxmiliána Appeltauera.  Vinný sklep i jeho pět přilehlých salonků je vyzdobeno barevnými plastickými obrazy mořských panen, trpaslíků a alpských krajinek. Areál československého opevnění v Šatově, z třicátých let 20. století, stojí v jižní časti městečka. Jeden pěchotní srub s celkovým vojenským vybavením, včetně kulometů, je veřejnosti přístupný. Z Šatova po pěti kilometrech dojedeme do malebného rakouského městečka Retz.

Do starobylého vinařského městečka Retz přijíždíme směrem od Znojma stylově Znojemskou branou, která byla součástí původního městského opevnění. Druhou městskou branou je na jihu města Nalbská brána. Na náměstí je řada pozoruhodných renesančních a barokních domů a uprostřed náměstí stojí barokní morový sloup. Dominantou náměstí je radnice s 57 m vysokou věží. Hlavní prosperitu města přinášel obchodvínem. Retz svého času vyvážel víno do desítek českých a moravských měst a taky do Krakova či Petrohradu. Pod městem byly vykopány sklepy na uskladnění vína a řada sklepů se zachovala dodnes. Je zde celkem 21 km sklepení a přibližně kilometr lze projít. Pod městem je taky největší vinný sklep v Rakousku. Prohlídka sklepení trvá více než hodinu a je jedinečnou podívanou a zábavou. Za pomocí zvuku a světel se seznámítehistorií vína od antiky přes středověk až do současnosti. Prohlédnete si zde historické sudy, sošky a taky archiv vín. Prohlídka sklepení je spojenaochutnávkou vína. Nedaleko západního okraje náměstí, v areálu dominikánského kláštera, stojí gotický dominikánský kostel, který je zasvěcen Panně Marii Pomocné. Jeho vybavení je převážně barokní a nachází se zde rovněž ostatky sv. Placida patrona města. Na severozápadním okraji města stojí barokní zámek, který je sídlem muzea. Je zde umístěna velmi zajímavá expozice věnovaná vývoji jízdních kol od roku 1820. Na podzim se každoročně ve městě koná slavnostní vinobraní, které trvá tři dny. Staré vinařské tradice ožívajítradičním vinařském průvodu, hornickém trhu a šenkování vína. Jeden den slavností neteče ze dvou městských kašen voda, ale víno. Z jedné kašny teče červené víno, z druhé kašny zase bílé víno. Na svazíchokolí města se nacházejí vinohrady a najdete zde taky větrný mlýn z druhé poloviny 18. století. Je to jediný funkční větrný mlýn v Rakousku.

 

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist