Varšava

9.leden 2017

Varšava, hlavní město Polska, se rozkládá na obou březích řeky Visly, ve středu země. S počtem obyvatel okolo 1,8 miliónu obyvatel je zároveň největším městem Polska. Ve středověku byla Varšava pouhou nevelikou knížecí tvrzí, která se stala významnou koncem 16. století, kdy sem polský král Zikmund III. Vasa přeneslKrakova svoje sídlo a učinil ji tak hlavním městem.

Zápis do seznamu UNESCO

Nově vniklé hlavní město Polska vzkvétalo, ale potkávala ho taky častá neštěstí, požáry, nájezdy cizích vojsk a národní povstalecké boje. Největší zničení mu však přinesla druhá světová válka, kdy se značná část města proměnilatrosky. Polský lid, tento sebevědomý, i když tolik těžce zkoušený národ, však dokázal postavit a znovu obnovit varšavské Staré město tak úspěšně, že bylo zapsáno do seznamu světového dědictví UNESCO.

Čtěte také:

- Krakov

- Toruň

Staroměstský trh a uličky Starého města opět lemují barevná historická průčelí renesančních a barokních domů. Jedna z uliček vede ke katedrále sv. Jana Křtitele, postavené v gotickém slohu, později přestavěné, k místu korunovace polských králů. K historickému celku patří i zbytky obranných hradeb a příkop s barbakanem.

Královský zámek

Na Zámeckém náměstí stojí znovu postavený Královský zámek, před několika staletími původní knížecí tvrz. Jako sídlo krále a jednání parlamentu byl zámek několikrát velkolepě přestavěn a je pomníkem historie a národní kultury. Před Královským zámkem se tyčí sloup polského krále Zikmunda III. Vasy. Můžete se celé hodiny toulat uličkami staré Varšavy a obdivovat všechny ty paláce, kostely a kláštery, na nichž není vůbec poznat, že jsou kopiemi původních historických varšavských staveb. Tak mistrně byly postaveny a zároveň se podařilo taky zachytit původní atmosféru varšavského Starého města.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist