Spišská Sobota – Kežmarok – Strážky – Spišská Belá

8.červen 2014

Ze Spišské Soboty pojedete do Kežmaroku. Kežmarok, starobylé spišské městoblízkosti Vysokých Tater, bylo založeno ve 13. století. Chloubou města je dřevěný artikulární kostelpočátku 18. století ve Hviezdoslavově ulici, který byl postavený ve stylu lidového baroka.

 

Velmi hodnotné barokní zařízení kostela a malbybiblickými výjevy od spišských malířů jsou datovány první polovinou 18. století. Na Hviezdoslavově ulici se nacházejí ještě další dvě významné památky, evangelické lyceum a evangelický kostel. Evangelické lyceum, z druhé poloviny 18. století, patřilonejvýznamnějším školám na území Slovenska. Na této škole studovalo mnoho osobností slovenského kulturního života, mezi nimi i J. P. Šafařík, J. Chalupka, J. Král, P. O. Hviezdoslav a J. Jesenský. V lyceu je umístěna jednanejvětších školních historických knihoven ve střední Evropětakřka 150 000 knihami, včetně vzácných knih z 16. století. Evangelický kostel je zajímavou novobyzantskou stavboukopulí a štíhlou boční věží. Ke kostelu bylo taky přistavěno mauzoleum Imricha Tökölyho, vůdce protihabsburského povstání ze 17. století za náboženskou svobodu.

 

Na Hlavním náměstí stojí klasicistní radnicevěží. V jednom historickém domě na náměstí sídlo Muzeum bytové kultury. Je zde názorně předveden vývoj bytové měšťanské kultury v 19. století, a to kuchyňského nábytku, jídelen, obývacích pokojů a ložnic. Zajímavá je taky výstava fajek.

 

Na Kostelním náměstí stojí gotický kostel sv. Kříže se vzácnými gotickými oltáři. Zdejší senátorské lavice jsou zdobeny malovanými postavamihudebními nástroji. Zvonice, stojícíobvodní zdi kostela, je typickou ukázkou spišské renesance.

 

Kežmarský městský hrad na Hradním náměstí je pěknou goticko – renesanční stavbou. Hrad má pět věží, dva obytné trakty na nádvoří a barokní kapli. Hrad byl obklopen dvojí hradbou, přičemž hlavní hradba je zdobena atikou. Jedna z hradebních věží je vyhlídková a je odtud pěkný výhled nejenom na město, ale taky na Vysoké a Belianské Tatry. Hrad je sídlem muzea. Můžete si zde například prohlédnout expozice z dějin města a cechů, expozici zbraní, expozici kežmarského střeleckého spolku nebo spišských lékárníků a barokní hradní kapli. Kežmarok je prostě město muzeí a kulturních a historických památek.

 

Z Kežmaroku pojedete do Strážek, dříve samostatné obce, dnes městské části Spišské Belé. Ve Strážkách stojí pěkný renesanční zámek. Zámek má arkádové nádvoří, mohutné bašty, hranolovou věž ze 14. století a je zdobený renesanční štítkovou atikou. V 16. století zde byla založena latinská humanistická škola pro děti spišských šlechticů a zřízena knihovna, která patřila k nejlépe vybaveným knihovnám v uherském království.

 

V druhé polovině 19. století a počátkem 20. století zde žil slovenský malíř maďarského původu Ladislav Mednyánsky (1852 – 1919), autor figurálních kompozicí a impresionista, jehož dílo je na zámku vystaveno. Zámek je jedním ze sídel Slovenské národní galerie. Je zde umístěna sbírka historického nábytku, interiérových předmětů a uměleckých řemesel, historická knihovna, portrét 17. – 19. století na Spiši, Ladislav Mednyánsky a Strážky a slovenské sochařství 20. století. K areálu zámku patří taky gotický opevněný kostel sv. Anny s gotickými nástěnnými malbami a gotickými oltáři. Renesanční zvonice je zdobena atikou a sgrafity. Zámek je obklopen anglickým parkem.

 

Spišská Belá byla založena již ve 13. století. Spišská Belá dala taky jméno nejvýchodnější části Tater, nazývají se Belianské Tatry. Na náměstí stojí románsko -  gotický kostel sv. Antonína Poustevníka se zbytky gotických nástěnných maleb. Vedle kostela se nachází zvonice, renesanční stavba se štítovou atikou. Na náměstí najdete taky barokní mariánský sloup a evangelický kostel. Na některých historických domech na náměstí a v přilehlých ulicích se zachovaly charakteristické spišské sedlové dřevěné střechy s podlomenicí a okapovými žlaby.

 

Nejslavnějším rodákem Spišské Belé je Josef Maxmilián Petzval ( 1807 – 1891), matematik, fyzik a vynálezce. J. M. Petzval vystudoval techniku a universitu v Pešti a jako profesor působil ve Vídni až do roku 1887. J. M Petzval je považován za zakladatele moderní fotografické optiky. Byl to právě J. M. Petzval , který jako první exaktně vypočítal konstrukci fotografického objektivu a objevil zákony, kterými se optika řídí dodnes. V jeho rodném domě na náměstí má sídlo muzeum J. M. Petzvala. V muzeu se návštěvníci seznámí s dějinami fotografie a optiky i s dokumentací a přístroji tohoto významného matematika, fyzika a vynálezce. Spišská Belá je velmi malebné městečko ležící v pěkné podtatranské krajině.

 

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist