Slavonice – Dobersberg

21.srpen 2013

Slavonice bývají nazývány renesanční perlou Evropy. Svého vrcholného rozkvětu totiž Slavonice  dosáhly  v 16. století, kdy došlo k přestavbě téměř všech gotických domů na obou náměstích do renesanční podoby. Díky své poněkud odlehlé poloze si město zachovalo renesanční ráz dodnes a je tak možné si prohlížet všechnu tu renesanční krásu. Historický střed města se zachovalpůvodním půdorysu se dvěma náměstími, oddělenými blokem kostela a jednou průběžnou ulicí. Horní náměstí je jedinečnou přehlídkou renesančních fasád pod širým nebem zdobených biblickými výjevy a zlidovělými sgrafity.

Najdete zde taky barokní kašnu se sochou sv. Floriána, patrona hasičů. Za pozornost stojí taky gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie s mohutnou hranolovou věží, ze které je pěkný pohled na město a okolní lesnatou krajinu. Z Horního náměstí přejdete na náměstí Míru. Zde se taky budete věnovat prohlídce historických domů, které jsou názornou ukázkou vkusu a bohatství zámožných měšťanů 16. století. Vskutku jako šlehačka na dortu působí štíty slavonických měšťanských domů. Původní štíty středověkých gotických domů nahradilyobdobí renesance malebné, plasticky členěné štíty, prozrazující inspiraciitalské renesanci. Krásu náměstí Míru pak dotváří renesanční kašna se sochou Panny Marie. Na náměstí Mírudomě č. 476 sídlo městské muzeum, ve kterém se návštěvníci seznámíhistorií slavonického regionu. V muzeu se konají rovněž krátkodobé výstavy.

Na náměstí Mírudomě č. 480 je vchod do městského podzemí ve Slavonicích. Důmyslný středověký odvodňovací systém sloužil jako obranná komunikace. Gotické chodby jsou částečně zpřístupněny ve dvou prohlídkových trasách. Ta kratší měří 136 m, ta delší, náročnější měří 380 m. Prohlídka chodeb je s průvodcem. Na cestu obdrží návštěvníci holínky, pláštěnku a baterku. Na ulici Jana Žižky stojí gotický kostel sv. Jana Křtitele. Po historickém obvodu města se zachovaly zbytky hradeb se dvěma branami, Jemnickou a Dačickou branou. Na jižním okraji města se zachoval Pevnostní areál Slavonice, obranná pevnostní linietřicátých let 20. století, ve které bylo zřízeno Muzeum československého opevnění. Běžně jsou zde přístupny dva bunkry plně vybavené a vystrojené, včetně původních kulometů. Po všech objektech areálu vás provede naučná stezka doplněná informačními tabulemi. Slavonice leží na okraji přírodního parku Česká Kanada, v kraji lesů a rybníků. Je ideálním východiskemprovozování cykloturistiky a pěší turistiky. Ze Slavonic, přibližně po 10 km, dojedeme do rakouského městečka Dobersberg.

městečku Dobersbergu na mírném návrší stojí gotický kostel sv. Lamberta a renesanční zámek. Zámek jednu hranolovou a tři válcové věže a je sídlem Přírodovědného muzea. Na zámku se rovněž konají krátkodobé výstavy. V městečku je taky Hasičské muzeum. Všichni milovníci přírody by měli navštívit Přírodní park Dobersberg- Thayatal, který se na ploše 200 hektarů rozkládáokolí městečka. Jsou zde zalesněné horské hřbety, lužní lesy a loukyokolí řeky Thayi a vedou zde taky romantické cesty a pěšiny. Je zde několik naučných stezek, obora pro daňky, obora pro divoká prasata, zahradabažanty a mnoho dalších přírodních zajímavostí.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist