Mohuč je městem vynálezce knihtisku Johanese Gutenberga

3.duben 2013

Mohuč, starobylé město, leží ve středním Německu, při soutoku řek Rýna a Mohanu. Město hrálo taky významnou rolidějinách naši země. Někdy okolo roku 970 vznikloPraze biskupství, ale česká země ještě neměla úplnou církevní samostatnost. Po několik staletí patřilo pražské biskupství právě pod mohučské arcibiskupství.

Teprve v roce 1344, za vlády českého krále Jana Lucemburského, bylo založeno v Praze arcibiskupství a českou zemi tak církevně přestalo spravovat mohučské arcibiskupství. V dubnu roku 1085 byl v Mohuči korunován první český král Vratislav II. V srpnu roku 1198 se zase v Mohuči uskutečnila korunovace českého krále Přemysla Otakara I. Ve městě působil taky vynálezce knihtisku Johanes Gutenberg. Právě v Mohuči kolem roku 1450 otevřel první tiskárnu, kde vytiskl svou proslulou bibli. Bible měla 1282 stran, vyšla v nákladu 200 výtisků, z nichž se zachovalo 48 vzácných exemplářů. Ve městě má slavný vynálezce taky své muzeum.

Na místě dnešního města již v 1. století př. n. l. stávala římská tvrz. Z původního římského osídlení se vyvinulo biskupské město a v polovině 8. století zde bylo založeno arcibiskupství. Mohuč se stala jedním z nejvýznamnějších měst v Evropě. Ve starém městě na náměstí Marktplatz stojí katedrála sv. Martina postavená z červeného pískovce, pouze kaple sv. Gottharta je z bílého kamene. Katedrála sv. Martina se šesti věžemi patří mezi nejkrásnější románské chrámy na světě. Na náměstí stojí taky působivý obelisk a barevná renesanční kašna. Na Gutenbergově náměstí najdete budovu státního divadla, postavenou rovněž z červeného pískovce s moderní skleněnou nadstavbou. Nedaleko tohoto náměstí se nachází náměstíčko Kirschgarten s malebnými hrázděnými domy a kašnou Marienbrunnen.  Z přístaviště na řece Rýnu vyjíždějí výletní lodi do Kolbenze a Kolína nad Rýnem nebo do Wormsu a Heidelbergu. Na nábřeží Rýna v renesančním zámku má sídlo ústřední římsko-germánské muzeum. Mohuč je prostě městem kulturních a historických památek.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist