Levoča je královnou Spiše

31.červenec 2013

Starobylé město Levoča, které patřínejkrásnějším městům na Slovensku, bývá nazýváno královnou Spiše. Město vzniklopolovině 13. století poblíže Staré Levoče, zničené Tataryroce 1241. Bylo  založeno na strategicky důležité křižovatcePobaltí na Balkánský poloostrov a z východních zemí na západ. Výhodná poloha tohoto svobodného královského města na křižovatce evropsky důležitých cest a dále pak různá práva a výsady měly největší vliv na jeho rozvoj. Město mělo právo skladu, právo dolovat rudu, právo lovit zvěř, právo rybolovu, zejména však právo vykonávat řemesla a obchodovat. V roce 1419 byli levočtí kupci osvobozeni od placení zvláštní daně, takzvaného třicátku, což jim umožnilo volně se pohybovat a obchodovat po celé Evropě. Bohatství a rozkvět města je dodnes zřejmýkrásných zachovalých historických a kulturních památek.

Náměstí Mistra Pavla

Na náměstí Mistra Pavla stojí volně gotický kostel sv. Jakuba Apoštola, který patří ke gotickým skvostům na Slovensku. V kostele se zachovaly gotické nástěnné malby ze 14. a 15. století, představující galerii středověkého umění. V kostele stojí nejvyšší gotický dřevěný oltář na světě, měřící 18,62m. Toto vyjimečné řezbářské dílo Mistra PavlaLevoče, umělce světového významu, pochází z let 1507-1511. Oltáři dominují tři sochy v nadživotní velikosti, nalevo socha sv. Jakuba Apoštola, uprostřed socha Madony s Ježíškem a napravo socha sv. Jana Evangelisty. Součástí spodní části oltáře je sousoší Poslední večeře Páně. Vedle kostela sv. Jakuba Apoštola stojí bývalá levočská radnice, s cennými renesančními arkádami, renesančními portály  a novorenesančními štíty. Součástí radnice je zvonice. V radnici sídlí Spišské muzeum s bohatými sbírkami z historie města a cechovními a uměleckými památkami. Dům Mistra PavlaLevoče z 15. století stojí na východní straně náměstí. Jedna se o poschoďový dům s dvorem a lodžií, ve výzdobě fasády dominuje motiv mušle. Dům je rovněž sídlem Spišského muzea s expozicí dokumentující díla Mistra PavlaLevoče. Další sídlo má Spišské muzeum v Hainově domě na jihozápadním rohu náměstí. V tomto paláci z arkádami najdete nejkrásnější díla gotického, renesančního a barokního umění. Evangelický kostel je empírová stavba z první poloviny 19. století.

Středověké městské opevnění

Při západní straně městských hradeb byl ve 14. století založen kostel Panny Marie královny Andělů, takzvaný Gymnaziální, a klášter minoritů. V kostele spatříte cenné gotické nástěnné malby ze 14. století, jeho zařízení pochází z doby raně barokní. Poblíže tohoto kostela stojí barokní mariánský sloup. Kostel sv. Ducha, zvaný nový, se nachází poblíž Košické brány. Tento kostel patřínejkrásnějším barokním kostelům Spiše. Přilehlý klášter byl vystavěn společně s kostelem. Mohutné městské hradby budované od 14. století s hranolovými věžemi a pozdějšími baštami, se z velké části zachovaly na severní, východní a západní straně historického městského jádra. Z městských bran se zachovala Menhardova brána a Košická brána. Historické jádro města Levoče bylo zapsáno do světového seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Poutní místo Mariánská hora

Severně od města Levoče se zdvihají Levočské vrchy. Na Mariánské hoře stojí novogotický poutní kostel Navštívení Panny Marie z počátku 20. století. Zde se každoročně v červenci setkávají účastníci největší poutě na Slovensku.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist