Kyjev

16.říjen 2013

Kyjev je hlavní městem Ukrajiny a okolo 2,7 miliónů obyvatel. Město leží na řece Dněpru, která je po Volze a Dunaji třetí největší evropskou řekou. V 9. – 12. století byl Kyjev metropolí nejstaršího státního útvaru východních Slovanů, Kyjevské Rusi.

 

V Kyjevě je mnoho krásných pravoslavných chrámů

V Kyjevě je mnoho krásných pravoslavných chrámů a o některých se zde zmíníme. Ve městě stojí chrám sv. Michala s pozlacenými kopulemi a chrám sv. Ondřeje s modro- zlatou kopulí a čtyřmi věžičkami. Chrám sv. Sofie nechal v 11. století postavit kníže Jaroslav Moudrý a v tomto chrámu kníže Jaroslav Moudrý taky svou hrobku. Chrám s 13 kopulemi si uchoval svůj původní byzantský charakter. Fresky a mozaiky z 11. století zachycují scény z evangelií a portréty svatých. Prostorná empora byla určena pro knížecí dvůr. Jeskynní klášter Kyjevsko- pečerskaja lávra, na břehu řeky Dněpru, byl založen rovněž v 11. století, v období největšího rozkvětu Kyjevské Rusi. Klášterní budovy byly vystavěny nad původním jeskynním systémem. Později jeskyně sloužily jako hrobky mnichů. Klášterní budovy byly v průběhu staletí několikrát přestavěny. Podzemí chodby však zůstaly nedotčené a mimo jiné se zde zachovaly tři podzemní kostely z 12. století.

 

Skanzen Pirogovo

Skanzen Pirogovo byla původně vesnička na jižním okraji Kyjeva. Dnes je zde skanzen s půvabnými lidovými stavbami ze všech oblastí Ukrajiny. Kyjev byl zapsán do světového kulturního dědictví UNESCO.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist