Javorník – Paczków – Otmuchów – Nysa

9.srpen 2013

severním výběžku českého Slezska, na úpatí Rychlebských hor, leží městečko Javorník. Zde na náměstí Svobody stojí empírové měšťanské domy, radnicemenší věží a rovněž barokní kostel Nejsvětější Trojice. Dominantou města je zámek Jánský Vrch, stojící na skalnatém kopci. Původně gotický hrad byl přestavěn na barokní zámek a byl sídlem vratislavských biskupů. Na zámku jsou dvě prohlídkové trasy. V první, klasické trase, si můžete prohlédnout zámecké komnatypůvodním nábytkem a vybavením a horní zámeckou kapli. Je zde taky sbírka více než 1200 dýmek z 16. Až 19. stoletíTaky druhá trasa je taky velmi zajímavá, neboť si návštěvníci mohou prohlédnout hospodářské zázemí zámku, které se na zámcích většinou nezachovalo.  Návštěvníci si mohou prohlédnout dolní zámeckou kapli, kuchyni, jídelnu pro služebnictvo, správcův byt, koupelnu, mandlovnu nebo žehlírnu. Před zámkem je francouzská zahrada a na jižním svahu kopce se nachází zámecký park.

Za dalšími turistickými cíly se vydáme na sever k našim polským sousedům. Navštívíme městečko Paczków, které je vzdálené jen osm kilometrů od Javorníku. Na hraničním přechodu Bílý Potok opustíme naše pohraniční hory a pojedeme do polských rovin. Zanedlouho náspřivítá městečko Paczków. Když přijedete do městečka, je vám hned jasné, proč se mu říká „polské Carcassonne.“ Město je totiž obklopeno velmi dobře zachovanými středověkými hradbamilomového kamene, vysokými až 7 m, které jsou dlouhé 1,2 km. Součástí městského opevnění je taky 19 bašt, tři věže a čtyři městské brány. Paczków patří mezi evropská městanejlépe zachovaným středověkým opevněním. Dominantou městečka je mohutný opevněný goticko-renesanční kostel sv. Jana Evangelisty. Dalším městským kostelem je cihlový novogotický kostel sv. Matky Boží neustále Pomocipočátku 2O. století. Na náměstí stojí radnicerenesanční věží a řada gotických, renesančních a barokních měšťanských domů. Jen několik kilometrů východně od Paczkówa se nacházejí dvě oblíbená a hojně navštěvovaná polská jezera, Ochmutowské jezero a Nyské jezero. Jsou velmi rozlehlá, každénich zaujímá plochu okolo 20 kilometrů čtverečních. Na jezerech jezdí lodě a můžete se zde věnovat vodním sportům a vodním radovánkám. Jezera jsou lemována písčitými plážemi. Jedna pěkná písčitá pláž u Nyského jezera se nazývá „polská Copacabana.“  Mezi jezery leží malebné městečko Otmuchów.

Paczkówa do Otmuchówa je to přibližně 12 km. V Otmuchówě jsou pěkné historické památky a město se rovněž stalo turistickým a rekreačním centrem, zejména díky své poloze mezi Otmuchowským a Nyským jezerem. Ve městě stojí chrám sv. Mikuláše a sv. Xavera, který patřínejvzácnějším barokním památkám Slezska. Na návrší nad městem se nachází Biskupský zámek, původně gotický hrad. Zámek byl sídlem vratislavských biskupů, dnes je sídlem zámeckého hotelu. Na náměstí stojí renesanční radnicevěží a renesančními slunečními hodinami. Po prohlídce zdejších turistických zajímavostí se vydáme do města Nysy, které je vzdáleno asi 10 km od Otmuchówa. Město Nysa leží na východním břehu Nýského jezera.

Starobylé město Nysa bývalo sídelním městem Nyského knížectví. Vzhledemvelkému množství krásných církevních památek se pro Nysu užívá taky název „slezský Řím.“ Nevýznamnější městskou památkou je monumentální gotický cihlový kostel sv. Jakuba a sv. Anežky, stojící na náměstí. V Nyse dříve působilo mnoho vynikajících zlatnických mistrů. Právě ve zvonici tohoto kostela je umístěna pokladnice, kolekce šperků a zlatých a stříbrných uměleckých předmětů zdobených drahokamy, právě od nyských zlatnických mistrů. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je krásnou barokní stavbouVelmi působivý je rovněž barokní kostel sv. Petra a sv. Pavla. V bývalé jezuitské koleji Carolinum dnes sídlo umělecká škola. V centru městabarokním Arcibiskupském paláci sídlo městské muzeum. Je zde umístěna zajímavá expozice věnovaná čarodějnickým procesům na Nysku a Jesenicku v 17. stoletíDalší expozice je věnována dějinám města a v muzeu je umístěna taky velmi pěkná sbírka obrazů holandských a vlámských mistrů z 15. až 19. stoletíNa ulici Bracka stojí barokní kašna Tritonů, postavena podle římského vzoru. Nedaleko Vratislavské brány stojí krásná kašnauměleckou mříží a habsburskou dvojhlavou orlicí. Ve městě se taky zachovala cihlová Ziebická brána a bílá Vratislavská brána. Barokní městské opevněníbaštami se nachází na okraji města.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist