Hrad Beckov

18.červenec 2013

Hrad Beckov patřilnejstarším uherským hradům. Byl založen ve 12. století jako královský hrad, který chránil západní hranici Uherska. Na počátku 14. století hrad držel uherský velmož Matúš Čák Trenčianský, který hrad stavebně upravil.

Koncem 14. století hrad vlastnil Ctibor ze Ctiboric a ten z hradu učinil středisko svého rozsáhlého panství na západním Slovensku. Tento významný šlechtic nechal hrad přestavět na své reprezentační sídlo a postavil nový palácrytířskou síní a gotickou kaplí. Na západní straně hradu byl postaven ještě jeden gotický palácvelkým arkýřem. Tyto paláce a kaple byly zdobeny gotickými nástěnnými malbami, jejichž část se zachovala. V polovině 16. století byl hrad renesančně přestavěn, nově opevněn, a na dolním nádvoří byla postavena dělová bašta. V roce 1729 hrad vyhořel a poté již nebyl obydlen. Zřícenina hradu Beckov, s výraznými ruinami velké čtyřhranné věže horního hradu, stojí na skále nad řekou Váhem. Přímo pod hradem, v původně gotické budově, sídlo muzeum Beckovaexpozicí dějin Beckova a jeho významných osobností.

Pod hradní skálou stávala ves Beckov již v roce 1208. Později zde vniklo městečko s hradbami, které leželo na povážské cestě. Na náměstí stojí pěkné zemanské domy ze 17. století a sloup Nejsvětější Trojice z 19. století.

Na náměstí najdete taky barokní kostel sv. Josefa s františkánským klášterem. Farní kostel sv. Štěpána Krále byl původně gotickou stavbou a později byl barokně přestavěn a byla k němu přistavěna věž. Z městského opevnění se zachovaly části městských hradeb z 15. století.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist