Červený Kláštor – Stará Ľubovňa

17.duben 2013

Červeného Kláštora pojedete do Staré ĽubovněStará Ľubovńa byla založena ve druhé polovině 13. století, na břehu řeky Popradu, při důležité cestě do Šariše a do Polska. Chloubou města je středověký hrad na vápencovém kopci nad městem, který patřilnejvýznamnějším hradům na Slovensku.

Majestátní královský Ľubovnianský hrad, s mohutnou válcovou věží, byl vybudován koncem 13. století jako pohraniční hrad, střežící severní hranici uherského království. Jeho význam ještě vzrostl počátkem 15. století.

roce 1412 potřeboval uherský král Zikmund Lucemburský peníze na vedení válkyBenátkami, a proto si půjčil od polského krále Vladislava II. Jagellonského 37 000 kop českých grošů. To byla tehdy obrovská suma peněz, jen pro srovnání, za 50 kop českých grošů jste si mohli koupit solidní měšťanský dům ve středověké Praze. Zikmund Lucemburský dal polským králům do zálohy 13 spišských měst. Města sice zůstala součástí uherského království, avšak královské příjmytěchto měst patřily po dobu více než 350 let polským králům, a to až do roku 1772. Ľubovnianský hrad se stal centrem tohoto zálohovaného území pod správou polských starostů, kteří na hradě sídlili až do již zmiňovaného roku 1772, ve kterém skončila polská záloha spišských měst. Hrad byl nákladně renesančně přestavěn a v letech 1655 – 1661 byly na hradě dokonce uloženy polské korunovační klenoty, které se podařilo zachránit před švédskými vojsky. Po skončení polské zálohy ztratil hrad svoje výsadní postavení a postupně upadal.

Čtěte také

- Bratislava – Staré Město

- Bratislava, stručná historie

V 19. století se Ľubovnianský hrad stal majetkem polského šlechtického rodu Zamoyských. Poslední hradní pán, polský šlechtic Jan Zamoyský hrad opustilroce 1944 a odešel do Španělska se svou ženou princeznou Isabelou, která byla neteří španělského krále. Ľubovnianský hrad byl nákladně zrekonstruován a kromě mohutné válcové věže zde najdete taky gotické, renesanční a barokní hradní paláce, čtyři nádvoří a barokní kapli sv. Michala Archanděla, zachovaly se i vysoké hradební zdi. Na hradě sídlo vlastivědné muzeum. Návštěvníci se zde mohou mimo jiné seznámitexpozicemi polských záloh, cechů a řemesel, dobového bydlení a dějinami Staré Ľubovně. V barokní kapli sv. Michala Archanděla jsou vystavená díla sakrálního umění.

Ve městě stojí gotický kostel sv. Mikulášecenným barokním zařízením. Na louce pod Ľubovnianským hradem je umístěn skanzen, ve kterém se nachází více než dvacet srubových objektů se severovýchodním Spíše. Skanzen byl vystavěn jako podhradní osada. Nejcennější památkou zdejšího skanzenu je řeckokatolický kostelíkMatysovéprvní poloviny 19. století. V kostele je zdobený ikonostas se vzácnými ikonami. Ve skanzenu najdete taky dům obecního pastýřeLitmanové, srubovou letní chýši, mlýn a další hospodářské stavby. Skanzen spoluareálem Ľubovnianského hradu vytváří zajímavou dominantu malebného města Staré Ľubovně.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist