Bratislava, stručná historie

12.červenec 2017

Bratislava, toto překrásné město ležící na řece Dunaji, je hlavním městem Slovenské republiky. Na významné křižovatce starých obchodních cest, a to podunajské a staré jantarové, stálo u frekventovaného přechodu přes Dunaj již v 1. století . n. l. významné keltské středisko a v 9. století n. l. pak důležité sídliště Velkomoravské říše.

Hrad je zde poprvé zmiňován v roce 907 v souvislosti s bitvou Maďarů s Bavory. Město se vyvinulo z osad pod Bratislavským hradem. V roce 1291 dostala Bratislava od uherského krále Ondřeje III. výsady svobodného královského města a ve 14. století již byla obehnána hradbami. Rozvojem obchodu a umění ve 14. a 15. století dosáhla Bratislava svého největšího rozkvětu ve svých středověkých dějinách. V roce 1436 císař Zikmund Lucemburský uděluje městu další významná privilegia a roku 1465 zde král Matyáš Korvín zakládá univerzitu, Akademii Istropolitanu, která zanikla po roce 1490.

Čtěte také

 

- Bratislavský hrad

- Bratislava – Staré Město

 

Po vítězné bitvě u Moháče v roce 1526 si Turci otevřeli cestu do střední Evropy a po obsazení Budína, tehdejšího hlavního města uherského království, se v letech 1536 až 1783 stává hlavním a korunovačním městem uherského království právě Bratislava. V 17. a 18. století se do Bratislavy stěhovala v hojné míře šlechta, pro kterou se stavěly nové paláce. Zejména za panování císařovny Marie Terezie (1740 – 1780) dochází k velkému rozvoji města. Tehdy byly zbourány městské hradby, vyrostly nové přepychové paláce a rozvíjejí se bratislavská předměstí. Koncem roku 1805, po bitvě tří císařů u Slavkova, byl ve městě podepsán Bratislavský mír.

V roce 1919 se Bratislava stává součástí nově vzniklého státu Československa a de facto i hlavním městem Slovenska. V roce 1968 došlo k vytvoření federace dvou republik České a Slovenské a k 1. 1. 1993 vzniká samostatný stát Slovenská republika, jehož hlavním městem se stala Bratislava.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist