Bratislava – Staré Město

9.únor 2016

Bratislavské Staré Město leží pod Bratislavským hradem. Je zde množství vynikajících historických a kulturních památek a řada muzeí a galerií, ve kterých jsou umístěna překrásná umělecká a kulturní díla, a to nejenom slovenského, ale taky evropského a světového významu.

Považuji tedy za nutné se v následujícím textu o některých památkách, muzeích a galeriích zmínit, protože Bratislava je vskutku městem kultury.

Dóm sv. Martina, stojící pod Bratislavským hradem byl postaven ve 14. a 15. století. Gotický dóm sv. Martina byl korunovačním kostelem 18 uherských králů a královen. Ze zařízení kostela je velmi cenné olověné sousoší sv. Martina z Tours z první poloviny 18. století od známého vídeňského sochaře Georga R. Donnera. Chrám je obestavěn čtyřmi kaplemi. Tři kaple jsou gotické a v nejmladší barokní kapli sv. Jana Almužníka se nacházejí ostatky tohoto světce. Sv. Jan Almužník je velmi uctíván zejména na Kypru a Kypřané mají taky zájem o převezení relikvií svého národního světce na rodný ostrov. Na vrcholu 85 m vysoké kostelní věži je umístěna pozlacená zvětšená kopie Svatoštěpánské královské koruny, jako připomínka na korunovace uherských králů a královentomto kostele.

Hlavní náměstí je přirozeným centem Starého Města. Náměstí je lemováno krásnými historickými domy, najdete zde taky kavárny a trhové stánky. Na náměstí stojí gotická, později barokně přestavěná Stará radnicevěží. V budově Staré radnice sídlo Městské muzeum a je zde umístěna velmi zajímavá expozicedějin města Bratislavy. Před radnicí je umístěna renesanční Rolandova kašna. Z hlavního náměstí se vydáte ulicí Sedlářskou a zanedlouho dojdete na Michalskou ulici, ve které se nachází mnoho luxusních obchodů a restaurací, podobně jako na Pařížské tříděPraze. Na konci Michalské ulice stojí Michalská věž ze 14. století, která byla původní městskou branou a patřilaměstskému opevnění. Její osmiboká nadstavba byla přistavěna počátkem 16. století.

Čtěte také

- Bratislava, stručná historie

- Bratislavský hrad

V Michalské věži má rovněž sídlo Městské muzeum se zajímavou expozicí o historii městského opevnění a expozici věnované chladným a palným zbraním. Před Michalskou branou se nachází barokní lékárna U červeného raka s původním barokním zařízením, ve které bylo zřízeno muzeum.

Na Hlavní náměstí navazuje Primaciální náměstí. Zde stojí Primaciální palác, ve kterém má sídlo Galerie města Bratislavy s expozicí evropského malířství minulých století. Galerie města Bratislavy má sídlo rovněž v Mirbachově paláci na Františkánském náměstí, v severní části městského historického jádra, nedaleko Michalské věže. V Mirbachově paláci je umístěna expozice středoevropského barokního malířství, sochařství a grafiky. Galerie města Bratislavy sídlí taky v Pálffyho paláci v Pánské ulici, v jižní části historického jádra města. Zde je umístěna expozice slovenského malířství a sochařství z přelomu 19. a 20. století a expozice středoevropského malířství a sochařství 19. století.

Slovenská národní galerie na Rázusového nábřeží se nachází na levém břehu Dunaje. Je to komplex barokních budov bývalých vodních kasáren s moderní přístavbou na průčelí. Návštěvníci se zde mohou seznámit s gotickým a barokním uměním na Slovensku a uměním 19. století.

Slovenské národní muzeum má sídlo na Vajanského nábřeží na levém břehu řeky Dunaje, na jižním okraji Starého Města. Jsou zde umístěny přírodovědecké sbírky a to zejména sbírka antropologická, mineralogická a zoologická a velmi zajímavé jsou taky sbírky věnované fauně moří a fauně Slovenska. V sousedství muzea se nachází osobní přístav Danubius. Přístav slouží zájemcům o vyhlídkové plavby po Dunaji a o pravidelnou lodní dopravu do Vidně, Budapešti a dalších dunajských přístavů.

Na Hviezdoslavově náměstí stojí budova Slovenského národního divadla z konce 19. století. Honosná budova divadla dnes slouží jako operní a baletní scéna. V Bratislavě vedle již zmiňovaného chrámu sv. Martina najdete taky několik dalších zajímavých kostelů. Nejstarším je kostel Zvěstování Panny Marie a bývalý františkánský klášter. Slavnostního vysvěcení kostela se v roce 1297 zúčastnil uherský král Ondřej III. Kostel Povýšení sv. Kříže a klášter klaristek je gotickou stavbou.

Gotický kostel má neobyčejně krásnou štíhlou věž. Kostel trinitářů sv. Jana z Mathy a Felixe z Valois je nejkrásnější barokní stavbou v Bratislavě. Patronce Uher sv. Alžbětě Uherské, která se narodila na Bratislavském hradě, jsou v Bratislavě zasvěceny dva kostely. Starší je barokní kostel Alžbětinek. Mladší kostel sv. Alžběty Uherské je známý pod názvem Modrý kostelík. Byl postaven začátkem 20. století ve stylu takzvané maďarské secese.

V Bratislavě je spousta kaváren a restaurací, v letním období s předzahrádkami. Když se tak v letním večeru projdete po nábřeží, zaposloucháte se do šplouchání Dunaje, posedíte v některé z kavárniček a podíváte se na vkusně nasvícený Bratislavský hrad, tak si Bratislavu dozajista zamilujete, a budete se rádi vracet do tohoto hlavního města Slovenska.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist