Znojemská rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny je naši nejstarší obrazárnou

22.březen 2012

Ve Znojmě na znojemském hradě stojí románská rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny, která byla postavenaprvní polovině 11. století. Rotunda je nejstarší obrazárnou na našem území. Je totiž vyzdobena cennými románskými freskami, které lze datovat jižroku 1134, tedy do časů, kdy hrad obýval údělný přemyslovský kníže Konrád II.

 

Novozákonní motivy, pověst o Přemyslu Oráči ze Stadic a rodokmen Přemyslovců

V kapli rotundy je vyobrazen symbol nebe s archanděly a evangelisty. Na stěnách rotundy pak neznámý malíř namaloval tři cykly. V dolním pásu je cyklus s novozákonními motivy, ve středním pásu je vyobrazena pověst o Libušině poselství k Přemyslu Oráči ze Stadic a následuje vyobrazení osmi přemyslovských panovníků se štíty a praporci. V horním pásu je zobrazen rodokmen Přemyslovců. Je to celkem 19 postav přemyslovských knížat, přičemž lze určit toliko prvního českého krále Vratislava I. s korunou a mečem. Nástěnné malby v rotundě Panny Marie a sv. Kateřiny potvrzují skutečnost, že naše románské malířství bylo na předním místě tehdejšího výtvarného umění ve střední Evropě. Vzácné malby byly v průběhu staletí značně poškozeny. Rotunda například sloužila jako skladiště dřeva, chlév pro vepře, sklad znojemského pivovaru a jako tančírna. Za druhé světové války zde byla maštal a teprve po druhé světové válce byly malby důkladně zrestaurovány a v roce 1962 byla zdejší rotunda vyhlášena národní kulturní památkou.

 

Barokní zámek je sídlem muzea

V areálu hradu stojí taky patrový trojkřídlý barokní zámek na skále na levém břehu řeky Dyje. Čestný dvůr je obklopen zbytky gotických hradeb. Vstupní sál zámku je vyzdoben barokními freskami a jsou zde umístěny portréty českých a habsburských panovníků. Zámek je sídlem muzea s řadou památek majících vztah k městu Znojmu. Jsou zde například vystaveny památky spolku ostrostřelců, historické lovecké a vojenské zbraně a taky pěkná sbírka znojemské keramiky.

 

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist