Zámek Slezské Rudoltice

4.říjen 2012

Zámek Slezské Rudoltice najdete ve Slezsku, v Osoblažském výběžku, nedaleko hranicePolskem. Dnes tento barokní zámek nevypadá nijak vyjímečně, ale v 18. století to byl jedennejznámějších a nejkrásnějších zámkůEvropě. Však byl taky nazýván Slezským Versailles.

 

Původně gotická tvrz byla přestavěna na renesanční zámek. Za vlády Karla JosefaHodic a jeho syna Alberta byl zámek přestavěn na barokní reprezentační šlechtické sídlořadou honosných sálů zdobených freskami a štukami. Největšího rozkvětu zaznamenal zámek za vlády AlbrechtaHodic. Tento šlechtic měl taky dostatek finančních prostředků a to díky sňatkuvévodkyní ŽofiíBayreuthu, vdovou po markraběti braniborském. Albert si najímal umělceřady evropských zemí, aby jeho zámek předčil i ta nejvýstavnější zámecká sídla a založil zde taky zámecké divadlo. Nadané herce z řad poddaných pak posílal na studia hudby a zpěvu do Vídně. Na zámku se často konaly hostiny a slavnosti, kterých se zúčastňovali významné osobnostitéto doby. Zámek několikrát navštívil i vzdálený příbuzný šlechtice Alberta, pruský král Fridrich II., v jehož doprovodu semroce 1758 zavítal taky slavný francouzský filozof Voltaire. V zámeckém parku bylo mnoho okrasných staveb a zařízení. Byloněm na čtyři tisíce vodních hříček, budov, umělých zřícenin, jeskyní, plastik, napodobenin antických a orientálních staveb a nechybělo ani umělé jezero a vodní kanál.

 

V šedesátých letech 18. století tento nákladný a okázalý způsob života Alberta natolik finančně vyčerpal, že musel rozprodávat zámecké zařízení. To však zdaleka nestačilo na úhradu velkých dluhů, a proto Albrecht z Hodic utekl ze svého panství do Postupimi, kde našel ochranu u pruského krále. Ten mu taky vyměřil penzi z milosti, kterou pak Albrecht z Hodic užíval až do své smrti v roce 1778. Rudoltické panství bylo prodáno v dražbě, do roku 1945 se zde vystřídalo několik majitelů, ale zámek pomalu chátral. Od poloviny 20. století do počátku 21. století byl zámek používán zejména jako sklad.

 

Teprve počátkem 21. století dochází k postupné obnově zámku. Na zámku jsou umístěny stálé expozice původní mobiliář kapličky v Koberně, historické radiopřijímače, paličkovaná krajka a nástroje a předměty denní potřeby našich předků. Na zámku se taky konají pravidelné výstavy uměleckých děl zejména regionálních umělců. Zámek je otevřen v letní turistické sezóně o víkendech. V zámeckém parku se nachází cenné dřeviny a rybník.

 

Obec Slezské Rudoltice leží na úzkokolejné dráze Třemešná ve Slezsku – Osoblaha. Trať byla postavena koncem 19. století a mnohé železniční stavby a zařízení jsou původní, což dozajista přivítají příznivci železniční historie. Krásná historická trať však není muzejní železnice. Pravidelné vlaky na této trati využívají místní cestující na cesty do školy a do práce. O víkendech v letní turistické sezóně jezdí na této trati historické motorové vlaky a vlaky, které jsou taženy parní lokomotivou. Je to velká turistická atrakce, zejména pro děti. Od železniční stanice ve Slezských Rudolticích je to k zámku jen zhruba půl kilometru. Osoblažsko je příjemná mírně zvlněná krajina s loukami a lesy, která je protkána cyklotrasami a turistickými trasami. V létě si ve zdejších lesích můžete nasbírat jahody, maliny a ostružiny, na podzim jsou lesy plné hub. Je to krajina vhodná k rekreaci a k provozování cykloturistiky a turistiky.

 

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist