Slavonice – renesanční perla Evropy

19.říjen 2017

Slavonice leží na okraji přírodního parku Česká Kanada, poblíže státní hraniceRakouskem. Původní trhová osadakonce 12. století byla roku 1277 povýšena na město, patřící pánůmHradce.

Svého vrcholného rozkvětu dosáhly Slavonice v 16. století za panování ZachariášeHradce, kdy došlo k přestavbě téměř všech gotických domů na obou náměstí do renesanční podoby. Díky své poněkud odlehlé poloze si renesanční ráz město zachovalo dodnes a je tak možné si prohlížet všechnu tu renesanční krásu.

Historický střed města se zachoval v původním půdorysu se dvěma náměstími, oddělenými blokem kostela a jednou průběžnou ulicí. Horní náměstí je jedinečnou přehlídkou renesančních fasád pod širým nebem, zdobených biblickými výjevy a zlidovělými sgrafity. Najdete zde také barokní kašnu se sochou sv. Floriána, patrona hasičů. Za pozornost stojí taky gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie s mohutnou hranolovou věží, ze které je pěkný pohled na město a okolní lesnatou krajinu. Pak z Horního náměstí přejdete na náměstí Míru. Zde se taky budete věnovat prohlídce historických domů, které jsou názornou ukázkou bohatství a vkusu zámožných měšťanů 16. století. Vskutku jako šlehačka na dortu působí štíty slavonických měšťanských domů. Původní štíty středověkých gotických domů nahradily v období renesance malebné, plasticky členěné štíty, prozrazující inspiraci v italské renesanci. Krásu náměstí Míru pak dotváří renesanční kašna se sochou Madony Immaculaty. Na ulici Jana Žižky stoji gotický kostel sv. Jana Křtitele. Po historickém obvodu města se zachovaly zbytky hradeb se dvěma branami, Jemnickou a Dačickou branou.

Na náměstí Míru v domě č. 476 má sídlo městské muzeum ve Slavonicích. Muzeum představuje hmotnou kulturu města z 15. až 19. století a dále návštěvníky seznamuje s historií slavonického regionu. Jsou zde taky vystaveny zajímavé archeologické nálezy ze středověké vesnice Pfaffenschlag, která zanikla zřejmě za husitského vpádu v roce 1423. V muzeu se rovněž konají krátkodobé výstavy.

Na náměstí Míru v domě č. 480 je vchod do městského podzemí ve Slavonicích. Důmyslný středověký podzemní odvodňovací systém sloužil taky jako obranná komunikace. Gotické chodby jsou částečně zpřístupněny ve dvou prohlídkových trasách. Ta kratší měří 136 m, ta delší, náročnější měří 380 m. Prohlídka chodeb je s průvodcem. Na cestu obdrží návštěvníci ochranný oděv-holínky, pláštěnku a baterku.

Slavonice jsou krásným a vznešeným renesančním městem, renesanční perlou Evropy. Město usiluje o zápis do kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Slavonice leží v kraji hlubokých a zdravých lesů a rybníků a je ideálním východiskem k provozování cykloturistiky a pěší turistiky.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist