Praha – Staré Město

16.leden 2013

Staroměstské náměstí je nejvýznamnější náměstí historické Prahy. Vzniklo ve 12. století a bylo svědkem mnoha historických událostí. Dodnes je přirozeným centrem Starého Města.

Staroměstská radniceorlojem

Staroměstská radnice byla zřízena roku 1338 jako sídlo samosprávy Starého města a byla postupně budována od poloviny 14. století do 16. století. Gotická nejstarší část komplexuvěží, arkýřovou kaplí a bohatou znakovou výzdobou je z druhé poloviny 14. století. Na orlojipočátku 15. století se každou celou hodinu mezi 9-21 hod. objevuje 12 apoštolů. V dolní části orloje je umístěna kalendářní deska, se znameními zvěrokruhu od Josefa Máneseroku 1865. Východní novogotické křídlo bylo dne 8. 5. 1945 zničeno a již nebylo obnoveno. Galerie hlavního města Prahy ve výstavních síních koná příležitostné výstavy.

Chrám Matky Boží před Týnem

Nejpůsobivější gotická církevní stavba v Praze budovaná od poloviny 14. století do počátku 16. století. Gotický chrám s dvouvěžovým průčelím. V 17. století byl interiér barokně přestavěn. Chrám je zajímavý mimo jiné oltářními obrazy Karla Škréty a náhrobkem hvězdáře Tycho de Brahe.

Kostel sv. Mikuláše

Na náměstí stojí taky velmi působivý barokní kostel sv. Mikuláše dílo K. I. Dienzenhofera z první poloviny 18. století.

Čtěte dále:

- Praha – Nové Město

Palác Goltz- Kinských

V pozdně barokním paláci s rokokovou fasádou je jedno ze sídla Národní galerie. Je zde soustředěna sbírka grafiky a kresby obsahující na 320 000 listů od středověku do současnosti. Zastoupení jsou mimo jiné Petr Brandl, Karel Škréta, Václav Vavřinec Reiner, Paul Cézanne, Paul Gauguin, František Kupka a Josef Váchal. Je zde i informační centrum Národní galerie.

Dům U Kamenného zvonu

V mimořádně cenném gotickém domě koná galerie hlavního města Prahy příležitostné výstavy. Na náměstí rovněž stojí secesní pomník Mistra Jana Husa z roku 1915 od sochaře L. Šalouda. Před východním průčelím Staroměstské radnice bylo v roce 1621 popraveno 27 českých pánů a měšťanů, vůdců českého stavovského povstání z let 1618-1620.


Týnský dvůr - Ungelt

Jedna z historicky nejvýznamnějších lokalit, blok zástavby mezi ulicemi Týnskou, Štupartskou a Malou Štupartskou, který vznikl již v 11. století. Původně opevněný kupecký dvorec, kde se vybíralo clo – ungelt a odtud název celého areálu. V Ungeltu najdete všechny významné stavební historické slohy v Praze. Nejvýznamnější je Granovský palác, jeden z nejzachovalejších renesančních skvostů v Praze. Koncem 20. století prošel celý areál rozsáhlou rekonstrukcí a dnes slouží jako kulturní, obchodní a administrativní centrum Prahy.

Dům U Zlatého prstenu

Ve středověkém měšťanském domě je jedno ze sídla Galerie hlavního města Prahy. Je zde vystaveno umění 20. století. Zastoupení jsou například Josef Váchal, Jan Zrzavý, Josef Šíma, Toyen, Jindřich Štýrský, Antonín Slavíček, Mikuláš Medek, Emil Filla, Karel Malich a další umělci.

 

Klášter sv. Anežky České

V prvním klášteře klaristek na sever od Alp založeném v první polovině 13. století sv. Anežkou Českou byla umístěna jedna z expozic Národní galerie. Je zaměřena na středověké umění v Čechách a střední Evropě. Můžete zde spatřit například díla Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Theorodika nebo Lucase Cranacha.

Klementinum

Klementinum je rozsáhlý barokní komplex budov, který byl vystavěn v průběhu 16. až 18. století a bývala zde jezuitská kolej. V současné době zde sídlí Národní knihovna a Státní technická knihovna. Součástí tohoto barokního areálu je taky Astronomická věž a barokní knihovní sál, které jsou přístupny veřejnosti. Barokní knihovní sál z počátku 18. století je dílem K. I. Dienzenhoffera. Je vyzdoben freskami a portréty významných členů jezuitského řádu. Na astronomické věži bylo v roce 1775 zahájeno systematické meteorologické a klimatické měření a tomuto účelu souží věž dodnes.

Prašná brána

Monumentální vstup do Starého Města, gotická brána z druhé poloviny 15. století vybudována Matějem Rejskem. Brána sloužila dříve jako skald střelného prachu, na konci 19. století byla architektem J. Mockerem novogoticky stavebně upravena. Je zde umístněna stálá expozice Pražské věže.

Obecní dům

Secesní stavba z počátku 20. století architektů A. Balšánka a O. Polívky, postavena na místě bývalého královského dvora, sídla českých králů od konce 14. století do druhé poloviny 15. století. Bohatá secesní vnější i vnitřní výzdoba je dílem A. Muchy, M. Švabinského, J. V. Myslbeka a dalších umělců. V budově je monumentální Smetanova síň – místo konání mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, řady dalších koncertů a významných společenských akcí.  

Betlémská kaple

Betlémská kaple byla založena koncem 14. století pro česká kázání. Známé působiště Mistra Jana Husa z let 1402 až 1412. V druhé polovině 17. století byla přeměněna jezuity na katolický kostel a koncem 18. století byla zbořena. Počátkem padesátých let 20. století byla architektem J. Fragnerem postavena replika původní stavby.

Stavovské divadlo

Půvabná klasicistní budova z konce 18. století, proslulá světovou premiérou opery W. A. Mozarta Don Giovanni 29. října 1787. V divadle, které patřilo českým stavům, 21. 12. 1834 poprvé zazněla píseň Kde domov můj, která se později stala českou národní hymnou. Dnes se zde uvádí činoherní, baletní a operní představení.

Rudolfinum (Dům umělců)

Novorenesanční budova z konce 19. století, architekti J. Zítek a J. Schultz. Bývala zde obrazová galérie, muzejní sbírky, koncertní síň a sloužila i Národnímu shromáždění. Dnes je sídlem České filharmonie a hlavní sál – Dvořákova síň je světově proslulý každoročními koncerty hudebního festivalu Pražské jaro.

Staré Město – Josefov (Pražské Židovské Město)

Vzniklo ve 13. století a na jeho dnešní podobě se významně podílela velká asanační přestavba z konce 19. a počátku 20. století, při níž se podařilo zachovat jen několik nejvýznamnějších památek na mnohasetletou historii pražských Židů. Pražské Židovské Město Josefov přesto tvoří nejzachovalejší celek židovských památek v Evropě. S výjimkou Staronové synagogy patří do areálu Židovského muzea.

Staronová synagoga

Nejstarší dochovaná synagoga ve střední Evropě. Je to gotická stavba z konce 13. století s bohatou kamenickou výzdobou a starobylou vnitřní výbavnou, například kovanou gotickou mříží a kovanými lustry. Dnes slouží jako modlitebna a hlavní synagoga Pražské židovské obce.

Židovské muzeum

V muzeu se nacházejí tyto přístupné objekty:

  • Starý Židovský hřbitov

Vznikl v první polovině 15. století a jako pohřebiště sloužil do konce 18. století. Mezi dvanácti tisíci gotických, renesančních a barokních náhrobků je i hrob rabiho Jehudy Löwa (1609) tvůrce pověstného Golema a hrob Mordecha je Maisela (1601).

  • Pinkasova synagoga

Je zde umístěna expozice Památník 77 297 známým obětem nacistické genocidy, velmi působivé jsou i dětské kresby z koncentračního tábora Terezín.

  • Klausova synagoga

V Klausově synagoze se nachází stálá expozice věnovaná židovským tradicím a zvykům.

  • Obřadní síň

Je zde umístěna stálá expozice židovské tradice a zvyky – Běh života.

  • Maiselova synagoga

Stálá expozice: Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od 10. do 18. století.

  • Španělská synagoga

Stálá expozice: Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od emancipace do současnosti.

Autor: Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist