Praha – Malá Strana

7.září 2016

Praze na Malé Straně najdeme Karlův most, Petřín či Valdštějnský palác. Podívejme se spolu za nejkrásnějšími památkami na Malé Straně.

Chrám sv. Mikuláše

Jendanejvýznamnějších staveb pražského barokaprvní poloviny 18. stoletídominantní kopulí a zvonicí, architekti K. Dienzenhofer, K. I. Dienzenhofer a A. Lugaro. Také vnitřní výzdoba chrámu je ukázkou vrcholného baroka, J. L. Kracker a K. Škréta. Na zdejších varhanech zde hrál za svého pobytu i W. A. Mozart. Veřejnosti přístupná je i zvonice chrámu sv. Mikulášepřekrásnou vyhlídkou na Malou Stranu.

Muzeum KampaSovovy mlýny

Muzeum českého výtvarného uměnídíla českých umělců 20. století.

Lékárna Dittrich U Zlatého lva

pozdně renesančním domě U Zlatého lva je umístěna expozice historických lékáren Národního muzea. Návštěvníci se seznámípodivuhodným lékárnickým prostředím od středověku do 19. století. Nejdete zde také sbírku nádob a náčinílékárnických zařízení. Mobiliář nejstarší dochované pražské lékárny pocházídvacátých let 19. století.

Kostel Panny Marie Vítězné

Barokní kostel je známý na celém světě díky sošce Pražského Jezulátka darované PolyxenouLobkovicroce 1628. V kostele je taky umístěno Muzeum Pražského Jezulátka.

Valdštejnský palác

Rozlehlý barokní palácový komplex nechal v první polovině 17. století vybudovat Albrecht z Valdštejna. Část tohoto paláce užívá Senát České republiky.

Valdštejnská zahrada

Barokní zahrada byla vybudována souběžně s Valdštejnským palácem. Její dominantu tvoří impozantní salla terrena, dále je zde mimo jiné umělá krápníková jeskyně, kašna s bronzovou sochou Venuše a galerie bronzových plastik od Adriana De Vries, jsou tu však kopie soch, které na konci třicetileté války odvezla švédská armáda. V letním období je zahrada místem konání koncertů a divadelních představení.

Palácové zahrady Pod Pražským hradem

Zahrady se nacházejí na jižních svazích pod Pražským hradem a jsou to Ledeburská, Malá a Velká Palffyovská, Kolovratská a Malá Fürstenberská zahrada. Zahrady vznikly v 16. století, po třicetileté válce byly znovu obnoveny, strohost renesance vystřídala barokní honosnost. Najdete zde plastiky, balustrádové terasy, monumentální schodiště, kašny a vodotrysky. Z teras je překrásný výhled na Malou Stranu a panorama města.

Vrtbovská zahrada

Zahrada Vrtbovského paláce, kam se dostaneme domovním průjezdem, představuje jednu z nejkrásnějších pražských barokních zahrad. Terasová zahrada architekta F. M. Kaňky je zdobena sochami z dílny M. B. Brauna. Fresky v salle terreně jsou od V. V. Reinera.

Petřín

Petřín, rozlehlý parkový komplex je oblíbeným místem procházek. Na jeho vrcholu (318 m) stojí 60 m vysoká petřínská rozhledna z roku 1891, vystavěna v rámci zemské jubilejní výstavy jako volná napodobenina Eiffelovy věže v Paříži a je veřejnosti přístupná. Dále na Petříně například najdeme zrcadlové bludiště s diorámem. Boje pražských studentů se Švédy na Karlově mostě roku 1648 od bratří K. a A. Liebscherů a V. Bartoňka, kopii gotické brány Špičky z Vyšehradu, kostel sv. Jana Nepomuckého z 18. století, dvě kaple Božího hrobu a hvězdárnu Petřín. V parku je řada pomníků, nejznámější je pomník K. H. Máchy od J. V. Myslbeka z roku 1912. Na vrchol Petřína vede z Újezdu kolejová lanová dráha z roku 1891, která byla později obnovena a přestavěna.

Karlův most

Malou Stranu spojuje s pravým Staroměstským břehem Vltavy Karlův most, vynikající památka vrcholně gotické architektury. Vznikl na místě Juditina mostu, který byl v roce 1342 poničen povodní. Kamenný či Pražský most teprve od roku 1870 nazývaný Karlův byl založen roku 1357 císařem Karlem IV. Stavbu zahájil mistr Otto a dokončil ji roku 1402 Petr Parléř. V období od roku 1683 do roku 1928 byl osazen 30 sochami a sousošími světců, zvlášť cenné jsou barokní sochy M. Brauna a F. M Brokofa. Most je po obou stranách opevněn věžemi.

Malostranské mostecké věže (Praha 1, Malá Strana)

Menší věž je románská z 12. století a je to pozůstatek Juditina mostu. Vyšší věž je gotická z druhé poloviny 15. století.  

Staroměstská mostecká věž (Praha 1, Staré Město)

Vstupní brána na Karlův most ze Starého Města je nejkrásnější branou gotické Evropy z druhé poloviny 14. století. Má bohatou sochařskou výzdobu, znaky zemí Koruny české z doby vlády císaře Karla IV, sochy císaře Karla IV, krále Václava IV, sv. Víta, sv. Vojtěcha a Zikmunda. Ve věži má sídlo Muzeum Karlova mostu.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist