Praha – Hradčany

4.březen 2015

Praze Hradčanech najdeme Šternbernský palác, Schwarzenberský palác, Arcibiskupský palác, Loretu i Strahovský klášter a další krásné pamětihodnosti. Vydejme se společně po jejích stopách.  

Šternberský palác

prostorách barokního palácekonce 17. století sídlo Národní galerie. Je zde umístěna sbírka starého evropského umění. Můžete zde shlédnout ikony italského umění 14. až 16. století, malíři L. Monaco, A. Bronzino, P. Veneto, nizozemské malířství 15. a 16. století J. Gosseart, románské školy 17. a 18. století El Greco, Goya, vlámské a holandské malířství 17. století P. Rubens, A. V. Dyck, F. Hals, Rembrand i německé a rakouské malířství 15. až 18. století H. Holbein st., L. Cranach st. a A. Dürer.

Schwarzenberský palác

Renesanční palác z 16. století zdobený sgrafity je sídlem vojenského historického muzea. V parku na náměstí proti průčelí paláce stojí barokní Mariánský sloup z 18. století, dílo F. M. Brokofa.

Arcibiskupský palác

Arcibiskupský palác v dnešní podobě je monumentálním pozdně barokním palácem z druhé poloviny 18. století.

Loreta

Mariánské poutní místo s kopií svaté chýše – domku Panny Marie z první poloviny 17. století a barokním kostelem Narození Páně z první poloviny 18. století obklopené ambitem a věžemi Ve věži kostela je umístěna zvonkohra s 27 loretánskými zvonky hrající mariánskou píseň Tisíckrát pozdravujeme Tebe, každou celou hodinu od 8 do 18 hodin. V Loretě je umístěn vzácný takzvaný Loretánský poklad, soubor bohoslužebných předmětů ze 16. až 18. století. Nejproslulejší je Diamantová monstrance zdobená 6 222 diamanty.  Na Loretánském náměstí se nachází taky kapucínský klášter s kostelem Panny Marie Andělské, který pochází z roku 1600. Celou západní část Loretánského náměstí zaujímá jeden z největších pražských paláců barokní Černínský palác, ve kterém má sídlo Ministerstvo zahraničních věcí.

Strahovský klášter

Klášter řádu premonstrátů byl založen v první polovině 12. století českým králem Vladislavem II. a dnešní barokní podoba pochází ze 17. a 18. století. V areálu se nachází taky barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ve Strahovské obrazárně jedné z nejvýznamnějších středoevropských klášterních sbírek se nacházejí sbírky gotického umění, Strahovská madona od Mistra Vyšebrodského cyklu, strahovská sv. Barbora, Strahovský oltář od Mistra Litoměřického oltáře. Rudolfínské umění zastupuje J. Heinz, B. Spranger, barokní a rokokové malby K. Škréta, P. Brandl, V. V. Reiner a malby první poloviny 19. století L. Kohl a F. X. Procházka. Je zde taky vzácná Strahovská knihovna s množstvím středověkých iluminovaných rukopisů, map, globů a grafických listů a barokní Teologický sál a klasicistní Filozofický sál zdobený freskami A. Maultbertsche.

Autor: Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist