Pálavou ke dvěma hradům

29.květen 2012

Pálava, jak se zkráceně označují Pavlovské vrchynejvyšší horou Děvínem (554 m. n. m.), tvoří dominantu jižní Moravy. Je daleka viditelná a táhne se v délce přibližně 20 km od Dolních Věstonic přes Mikulovna území Rakouska.

Pálava je jen málo zalesněna a svými bílými skálami a vinicemi na úpatí vrchů vytváří dojem „středomořské krajiny“. Tento dojem ještě umocňují zříceniny středověkých hradůbílého vápence. Prvnínich, skromné zbytky hradu Neuhaus ze 14. století nad obcí Horní Věstonice, stojí poněkud stranou naší cesty. My se vydámeDívčím hradům a Sirotčímu Hrádku.

Z vinařské obce Dolní Věstonice, proslavené nálezem Věstonické venuše, ve které se taky nachází v jádru gotický kostel sv. Michala a archeologické muzeum, vystoupáme k Dívčím hradům. Před hradem stojí tři útesy, dle pověsti zkamenělé dívky, a odtud pochází i název hradu, Dívčí hrady. Hrad vznikl ve 13. století a v 16. století bylo na hradě zesíleno opevnění v souvislosti s tureckým vpádem do Podunají. Za třicetileté války v roce 1645 byl pobořen a vypálen Švédy. Hrad poté sloužil jako strážní pevnůstka, začal pustnout a od 18. století je ve zříceninách. Z hradu zůstalo zachováno obvodové zdivo s několika gotickými i renesančními detaily a v renesanční baště se zachovaly střílny. Z hradu je pěkný výhled na vodní dílo Nové Mlýny.

Pak se vydáme po hřebenové trase k Sirotčímu Hrádku. Byl vybudován v polovině 13. století příslušníky jedné větve švábského šlechtického rodu Wehingenů, která se nazývala sirotci (weisen Oprhaus). Podle svých zakladatelů dostal hrad své jméno. V 16. století začal hrad pustnout a postupně se stal zříceninou. Zříceniny tohoto hradu stojí na těžko přístupných skalách a skládají se ze dvou takřka samostatných částí.

Na jižní skále, přece jen snadněji přístupné, se zachovaly zbytky hradeb, paláce a věže. Na skále severní, která je od jižní skály oddělena hlubokou roklí, zůstal zachován zbytek hranolové věže. Ve skále u hradu je pak patrná vytesaná cisterna, která zásobovala hrad vodou. Ze Sirotčího Hrádku pak sestoupíme do obce Klentnice. Tato turistická trasa měří přibližně 6 km. V malebné vinařské obci Klentnice se nachází barokní kostel sv. Jiří, vinařské domy a vinice na úpatí Pálavy.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist