Landek – místo kde se již v pravěku topilo uhlím

7.říjen 2013

Na severozápadním okraji Ostravy, nad soutokem řek Odry a Ostravice se táhne výrazný zalesněný vrch Landek 280 m.n.m , který je výraznou krajinnou dominantou. Právě na Landeku vystupovaly sloje černého uhlí až na zemský povrch.

Do dějin lidstva se Landek zapsal před 23 tisíci lety, kdy se zde usídlili lovci mamutů a jejich tábořiště bylo objeveno v roce 1924. Došlo zde taky k unikátnímu objevu, neboť archeologickými nálezy zbytků ohořelého uhlí v popelu pravěkého ohniště bylo prokázáno, že již lovci mamutů na Landeku jako první na světě používali černé uhlí k udržování ohně na svém ohništi. Byla zde nalezena i proslulá Landecká venuše, používá se taky název Petřkovická venuše. Jedná se o torzo ženské postavy vyřezané z krevele. Landecká venuše se vyznačuje štíhlými, téměř moderními liniemi a je překrásnou ukázkou pravěkého umění. Landecká venuše je jedinou štíhlou venuší nalezenou v Evropě. Originál sošky je dnes uložen v brněnském Zemském muzeu, její věrnou kopii si můžete prohlédnout v Ostravském muzeu na Masarykově náměstí v Ostravě. Jen pro zajímavost, cena Landecké venuše se odhaduje, ano čtete dobře, na 50 milionů eur.

Na Landeku bylo již v 10. století slovanské hradiště. Ve středověku zde stával hrad opavských knížat. Hrad se však časem stal útočištěm různých loupežných band, a proto byl v 17. století částečně demolován. Později dostali poddaní od vrchnosti povolení používat hradní zdivo na stavbu svých obydlí, takže po hradu nezbyla ani stopa. V roce 1782 se na Landeku začalo dobývat černé uhlí a do první poloviny 19. století zde vniklo 26 štol a 49 šachtic a jam, z nichž mnohé jsou dodnes viditelné. V první polovině 19. století zde byl vybudován důl Anselm, který je dnes sídlem Hornického muzea. Na vrcholu Landeku stojí dřevěná rozhledna, ze které je pěkný pohled na Ostravu a Beskydy.

V areálu Hornického muzea je v expozicích zdokumentována více než dvousetletá historie dobývání uhlí na Ostravsku. Můžete si zde taky prohlédnout expozici o historii osídlení Landeku, nebo dětmi velmi vyhledávanou rekonstrukci sídliště lovců mamutů. Je zde umístěna i povrchová expozice důlních strojů a zařízení a můžete si zde zakoupit zajímavé suvenýry. Podzemní expozice se nachází ve štolách horních slojí skutečného historického dolu Anselm. Prohlídka štol je doplněna odborným výkladem, některé stroje jsou předváděny v chodu, vše pak doplňují figuríny horníků v životní velikosti. Budovy muzea z režného cihlového zdiva, se zajímavými detaily fasád, jsou dokladem průmyslové architektury z konce 19. a počátku 20. století.

Ve stylové hornické restauraci Harenda u Barborky si můžete pochutnat na některé hornické specialitě. Restaurace je bohatě vyzdobena předměty s hornickou tématikou. Na Landeku jsou i čtyři tenisové kurty, najdete zde taky lanové centrum a dětský koutek. Landekem vede rovněž cyklistická stezka, která je součástí známé „Jantarové cesty“, napojuje se na síť cyklotras Moravy, Slezska i Polska. Landek se tak stal jedinečným místem poučení a zábavy města Ostravy.

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist