Dolní Věstonice-sídliště lovců mamutů

27.březen 2013

Ve vinařské obci na severním úpatí Pálavy ve svahu nad řekou Dyjí bylo odkryto světoznámé sídliště lovců mamutů ze starší doby kamenné. Toto nalezištěobdobí 30 000 – 25 000 let před n. l. bylo prozkoumáno zejménaletech 1924 – 1973. Badatelé zde našli pravé poklady.

Bylo zde nalezeno několik tisíc kamenných nástrojů, různých škrabadel, rydel, nožů, pilek i vrtáků a více než dva tisíce plastik a jejich zlomků. Jednalo se o plastiky zvířat, portrét lidské hlavy a v roce 1925 zde byla nalezena i světově proslulá Věstonická venuše. Čím se tato drobná, necelých 11 centimetrů vysoká plastika ženy liší od podobných venuší, kterých bylo v prostoru od Francie po Sibiř nalezeno již několik set? Věstonická venuše je totiž jedinečná tím, že byla uhnětena ze zvláštní modelářské hmoty, sestávající z drcené mamutoviny, hlíny a tuku a je tak jedním z prvních dokladů pravěké keramiky.

V této archeologické lokalitě bylo objeveno i několik přístřešků se zaobleným dnem, přičemž zbytky jedné pravěké chaty byly označeny za nejstarší výtvarný ateliér v naší zemi. V chýši totiž archeologové nalezli zbytky hliněné pece, zlomky plastik či kousky modelářské hlíny. V prostoru této lokality bylo nalezeno taky množství mamutích kostí. K významnému objevu došlo taky v roce 1986, kdy zde byl nalezen hrob tří mladých pravěkých obyvatel.

obci Dolní Věstonice bylo v barokní budově radnice ze 17. století zřízeno archeologické muzeum. Je zde umístěna expozice Věk lovců a mamutů. Jsou zde kostěné i kamenné předměty a umělecky zpracované předměty a plastiky, které přibližují návštěvníkům způsob života lovců mamutů. Mezi uměleckými předměty z této doby můžete spatřit i kopii slavné Věstonické venuše. Je zde umístěna rekonstrukce pravěkého obydlí a taky je zde rekonstrukce hrobu tří zdejších mladých pravěkých obyvatel, významného nálezu z roku 1986. Zdejší archeologické muzeum tak dokumentuje sídliště lovců mamutů.

Pramen: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist