Český Šternberk

28.květen 2012

Hrad Český Šternberk je výraznou krajinnou dominantou celého Posázaví. Je to jedennašich nejznámějších a nejzachovalejších hradů, který se pyšně vypíná na skále nad řekou Sázavou.

 

Hrad založil v roce 1241 Zdeslav z Divišova a své nové sídlo nazval Šternberk – Hvězda na kopci. Šlechtický rod Divišovců se proto začal nazývat ze Šternberka, a ve svém erbu měl zlatou osmicípou hvězdu v modrém poli. Hrad byl téměř nepřetržitě vždy v majetku tohoto šlechtického rodu.

 

Na hradě si návštěvníci mohou prohlédnout historické interiéry s bohatou malířskou a štukovou výzdobou, cenným zařízením a rodovými sbírkami. Jsou zde i pracovny tří významných představitelů rodu, Jiřího Šternberka, Filipa Šternberka a Kašpara Maria Šternberka. Právě Kašpar Mario Šternberk byl významným představitelem národního obrození. V roce 1818 založil Národní muzeum v Praze, kterému věnoval své četné paleontologické sbírky.  Hradní kaple je zasvěcena sv. Šebestiánu. V kapli je obraz tohoto světce od neznámého holandského malíře, zlacený kříž a skříň s vyobrazením světců. Další hradní kaple, která je zasvěcena sv. Jiří, se nachází v jižní okrouhlé věži. Na jejím portálu je gotický reliéf s vyobrazením sedící Madony.

 

V Rytířském sále je několik portrétů vojevůdců z období třicetileté války. Je zde taky několik vyobrazení Českého Šternberka, podle původních grafik z 18. a 19. století. Zajímavé jsou i další zámecké komnaty, například Lovecký sál, Růžový salonek a Žlutý salonek. Na hradě je umístěna i pozoruhodná sbírka mědirytin z období třicetileté války, čítající více než 500 kusů a takzvané holandské stříbro, což je pěkná sbírka stříbrných miniatur ze 17. století.

 

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist