Býčí skála – záhada knížecí družiny z doby halštatské

25.květen 2012

Býčí skála, jeskyněMoravském krasukatastru obce Habrůvky, nad údolíčkemkřtinským potokem, je jednounašich nejvýznamnějších archeologických lokalit.

 

Jižprvní polovině 19. století, kdy se v jeskyni těžil písek pro potřeby Adamovských hutí, zde dělníci nacházeli drobné bronzové předměty. Jeskyni proto prohledal Dr. Jinřich Wankel z Blanska, amatérský jeskyňář a archeolog, ale nenalezl zde žádné významnější archeologické předměty. V roce 1869 zde však dva studenti na výletě našli krásnou plastiku bronzového býčka a podle tohoto nálezu dostala jeskyně i své jméno. Dr. Wankel se tedy do jeskyně znovu vrátil a v roce 1872 zde objevil významné a bohaté archeologické naleziště někdy z 5. století před naším letopočtem, tedyobdobí mladší doby halštatské. Pod závalem balvanůvápence objevil žároviště se zbytky čtyřkolového vozu. V jeho blízkosti byla odkryta dlážděná plochapultemkamenů, na němž spatřil kosti lidských rukouprsteny a náramky. Všude kolem ležely kostry se zjevnými stopami násilí. Je zajímavé, že většina koster patřila ženám i dívkám dvanáctitřináctiletých a pouze pět koster patřilo mužům. Dále zde byl nalezen velký počet zlatých a bronzových náramků, skleněných i jantarových perel, spon a dalších předmětů. Vše nasvědčovalo tomu, že na tomto místě, přibližně před 2 500 lety, došlo k rituálnímu pohřbu nějakého neznámého knížete nebo významného náčelníka. Je zde však ještě další teorie. Mnozíodborníků se domnívají, že zde došlo ke zřícení stropu jeskyně, kterou obývala skupina bohatých prospektorů a výrobců kovů. Poukazují mimo jiné na to, že mezi nálezyjeskyni chyběly zbraně, nezbytná to součást výbavy tehdejších knížat a náčelníků. Dnes se již těžko dozvíme, co se v jeskyni před dávnými lety vlastně stalo.

 

jeskyni Dr. Wankel odkryl taky vybavenou kovářskou dílnuvýhní, železnými kladivy, kleštěmi a množstvím hotových železářských výrobků. Tento objev je velmi významný a svědčí o vyspělé civilizacinaší zemi, neboť výrobky ze železadobě halštatské se na našem území nejenom užívaly, ale také vyráběly. Poněvadž tyto významné archeologické nálezyjeskyni Býčí skála byly objevenydobě Rakouska-Uherska, byly uloženy nikoli na našem území, ale v Přírodovědeckém muzeu ve Vídni. Tyto nálezy, společněnálezyrakouského Hallstatu, patří k nejdůležitějším objevůmdoby halštatské ve střední Evropě. Před několika lety bylaJižní odbočce Býčí Skály, přibližně 150 m od vchodu do podzemí, byla objevena zřejmě nejstarší jeskynní kresbanaší zemi. Jedná se o geometrický útvar nakreslený uhlem na stěnu jeskyně. Kresba vzniklamladší době kamenné asi 3200 let př.n.l. a je tedy stará více než 5000 let.  Jeskyně Býčí skála je veřejnosti nepřístupná, pro návštěvníky bývá otevřená jen několikrát do roka. Nad vchodem do jeskyně jsou umístěny pamětní desky archeologa Dr. Jindřicha Wankla a malířů Josefa Mánesa a Julia Mařáka. Můžete si  prohlédnout okolí tohoto záhadného místa, je zde zastávka zvaná Kovárna na Býčí skále, velmi zajímavé naučné stezky Cesta železa Moravských krasem.

 

Při cestě od Býčí skály do Adamova budete projíždět romantickým Josefským údolím, kde stojí rovněž Stará huť u Adamova, se zajímavou expozicí železářství. Zde se můžete seznámitpočátky metalurgie železa, s typy vysokých pecí, které se stavělyMoravském krasu od poloviny 17. století, i samotným provozem hutě. Jsou zde instalované modely, ukázky rud, ale i archeologické nálezy a litinové výrobky. V samotném Josefském údolí ze zalesněných svahů vystupují skalní stěny, jejich úpatí je vyplněno sutí, přičemžhorní části údolí se nachází několik výrazných jeskynních prostor. Toto údolí tak patřínejkrásnějším oblastem Moravského krasu a je jako stvořené pro milovníky romantické přírody.

 

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist